Artiklar från Socialmedicinsk Tidskrift

Compassion, altruism och social hållbarhet – ett expanderande forskningsområde
2013-05-28 Under de senaste åren har intresset för compassion (medkänsla), altruistiskt beteende och social hållbarhet ökat inom forskningsvärlden. Sommaren 2012 hölls en stor internationell konferens i Telluride, Colorado, kring dessa frågor och som medarrangör stod det svenska nätverket för social hållbarhet, CSS. I arbetet med att skapa ett tvärvetenskapligt forskningscenter i Sverige arrangerade CSS i september 2012 en välbesökt endagskonferens om altruism och compassion vid Karolinska Institutet, och de vetenskapliga bidragen har nu samlats i detta temanummer av Socialmedicinsk tidskrift.»

Medicinhistoria i social belysning Vol 89
2012-06-27 Detta temanummer av SMT handlar huvudsakligen om 1800/1900-talens medicinhistoria med geografiskt fokus på Skandinavien och belyser några olika pågående och nyligen avslutade studier i ett brett och brokigt modernt medicinhistoriskt forskningslandskap.»

Nr 3 2008 Genus i folkhälsan
2005-06-09 Nr 3 2005 Hälsofrämjande interventioner»

Nr 2 2005 Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling
2005-05-26 Nr 2 2005 Barnhälsovetenskap»

Barnsäkerhet - nya tankar
2005-03-31 Socialmedicinsk tidskrift nr 1 2005»

Hälsa, vård och helande - antropologiska perspektiv
smt nummer 6 2004 2005-02-02 Socialmedicinsk tidskrift nummer 6 2004»

Socialmedicinsk tidskrift nr 5 2004
omslag 2005-01-17 Temanummer om Tobaksprevention i Norden och Små och stora sjukhus»

Socialmedicinsk tidskrift nr 3
2004-08-10 Nr 3 2004 SMT 80 år innehåller ett jubileumsavsnitt om socialmedicinen och SMT under 80 år. Numret har också artiklar om: alkoholprevention i primärvården, mångbesökarna på akuten, stress i välfärden, mobbing i arbetslivet, habilitering ur barnperspektiv, kontraktstyrd vård mm»

Socialmedicinsk tidskrift: Konjunkturrapporter från Välfärdssverige
2004-06-22 Numret innehåller en beskrivning av rapporter kring socialtjänsten och hälso- och sjukvården som Socialstyrelsen gett ut. Därutöver forskning och teori originalartiklar, nya avhandlingar presenteras och bokrecensioner»


rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Socialmedicinsk Tidskrift

Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer