Artiklar från Hjärnstorm

Mikrohistorier #154–155
2024-03-16 Att förena konstnärliga och historiografiska praktiker och skapa hybridformer mellan dessa var själva grundtanken bakom den fristående kursen ”Mikrohistorier: från arkiv till offentlighet” på Konstfack, som använde sig av expositionens form för att dela processer och resultat. I detta nummer av Hjärnstorm har vi lämnat expositionerna från kursen därhän och får istället ta del av tretton självständiga projekt som har utformats för det analoga tidskriftsformatet. Just mångfalden av praktiker och angreppssätt blir tydlig i detta axplock från de fyra omgångarna av kursen (2019-2023). Bildkonstnärer, formgivare, författare, arkivarier, historiker, kulturvetare - kursdeltagarna företrädde ett brett spektrum av erfarenheter men förenades också av en grundläggande metod: att börja i detaljen, utgå från ett föremål, en bild, en händelse eller en plats och sedan försöka begripa vad denna detalj bär på och kan ge upphov till. Av alla de fantastiska ”närstudier” som uppstod under kursens gång är detta alltså ett urval som har vidareutvecklats just för detta sammanhang. Kursen, i sin tur, byggde på det konstnärliga forskningsprojektet Microhistories som pågick under tre år (2013-2015) och drevs i samarbete mellan oss undertecknade ... (från Hjärnkontoret #154-155)»

Blandnummer #152-153
2024-01-15 I detta dubbelnummer plockar vi fritt bland det som intresserar oss, ur historien såväl som det förbiflimrande nuet. Vi avslutar med något så dagsaktuellt som funderingar runt AI och konst av matematikern Ulf Persson. Men börjar gör vi med konstnären Theodor Forsbeck, vars teckningar och målningar verkar öppna för alla upptänkliga och oförutsebara infall. Ändå hålls de samman av något som inte helt och hållet går att ringa in, men som väl är Forsbeck själv, fullt upptagen av bilden han håller på med. Med sin text om Forsbeck öppnar Susanna Slöör dörren till hans oeuvre på över tusen verk. Vi har låtit några av hans målningar sträcka ut sig över ett extra antal sidor, i gott hopp om att hans konstnärskap ska stanna kvar längre än han själv gjorde. • Forsbecks bilder är - relativt sett - nyss avslutade. På sätt och vis kan man också säga det om tvillingarna Charlie och James Wines gemensamma stycke, som uruppfördes 1986 på Corcoran Gallery of Art i Washington DC. James stod för orden medan Charlie hade komponerat musiken under handledning av sin mentor Leonard Bernstein. Nu, många år efter Charlies bortgång, har James via ett orkestreringsprogram gett stycket ett utförande det inte fanns möjligheter till när det begav sig. Tillsammans med en introduktion av James samt en QR-kod som gör det möjligt att ta del av musiken, publicerar vi här styckets text, som även är poesi i egen rätt, ett av flera rent skönlitterära bidrag i detta nummer ... (från Hjärnkontoret #152-153, 2023)»

Drömmar #151
2023-05-08 I detta nummer gläntar vi på ögonlocken in till där vi befinner oss när vi sover. Den taoistiske filosofen Zhuang Zhou drömde en gång att han var en fjäril, som lyckligt fladdrade från blomma till blomma och gjorde som han ville. Plötsligt vaknade han och fann att han var Zhuang Zhou, omisskänneligen i en mänsklig kropp. Då insåg han att han inte visste om han var Zhuang Zhou som drömt att han var en fjäril, eller om han var en fjäril som drömde att han var Zhuang Zhou. Vi fick inte med Zhuang Zhou i detta nummer, men väl en rad konstnärer och författare verksamma här och nu och som alla på olika sätt förhåller sig till fenomenet drömmar, kanske den mest basala av källor till skapande. Följ Hjärnstorm på Facebook för inbjudan till release och annat!»

Alkemi #150
2023-01-02 Min syster önskade sig en bok om alkemi. Jag himlade lite med ögonen. När jag varit intresserad av skvaller har hon velat läsa fantasy. Och nu… alkemi? 1800-talsfarbröder med hemmalaboratorium fyllde min fantasi. Ganska snabbt visade det sig att de dimmiga, snöiga dagarna i december var betydligt närmare jul än jag anat och boken hade inte en chans att komma fram i tid. När den till slut landade hemma hos mig blev den liggandes på mitt köksbord. Den hade fina illustrationer av växter och påminde lika mycket om en ask med månstenar som en kokbok. Långsamt väcktes mitt intresse. Under dagarna som följde vecklade en ny värld ut sig och den handlade inte om exploderande kolvar i Paris utan om örtmedicin, esoterism och surrealism. Där fanns kvinnornas vetenskapshistoria och japansk manga. Kärlek, åldrande och död. Vad alkemi handlar om, förstod jag till slut, är förädling. Därifrån är tolkningen fri. Som metafor har alkemi fått representera nyliberalismens magiska tänkande med åtstramning som gudomligt recept och en kapitalism där ingenting mer ska fattas oss. I detta nummer av Hjärnstorm har ... (ur Hjärnkontoret #150 2022)»

Mellankrigstiden och linsmedierna #148-149
2022-08-22 Välkommen till ett extra tjockt temanummer om fotografi och film under mellankrigstiden. Som gästredaktörer är vi särskilt glada att presentera materialet i Hjärnstorm - en tidskrift som rör sig mellan discipliner, genrer och ämnen på sätt som liknar vår egen verksamhet. Innehållet i detta nummer bygger på ett flerårigt samverkande forskningsprojekt om mellankrigstidens linsmediekulturer som genomförts av HDK-Valand, Hasselbladstiftelsen och GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet. Perspektivet är multidisciplinärt och metoderna som vägledd våra undersökningar baseras på curatoriella, redaktionella och arkiviska praktiker som resulterat i akademiska publikationer, konstnärliga arbeten, multimediala utställningar, interdisciplinära kurser samt populärvetenskapliga texter och föredrag. Centralt är att vi ser bortom uppdelningen mellan film och fotografi för att upptäcka vad som framträder när dessa båda medier istället betraktas som delar av en mångfacetterad, internationell och delvis konvergerande linsmediekultur... (från de inledande orden #148-149)»

Skog #146-147
2022-07-06 Hjärnstorm har blivit en skog, komplett med jägmästare, skogshuggare, rotvältor, högstubbar, strävsamma svampar, vilsna orienterare, redaktionsmedlemmar som snubblar sig genom obanad terräng och förgäves försöker få kontakt med varann, och så en björn som väntar där mellan granarna någonstans. I Hjärnstorms nummer 146-47 finns bland annat detta: Nyskriven poesi av Lina Hagelbäck, Ingela Strandberg, Vasilis Papageorgiou och Mariam Naraghi. Erland Måralds dialog mellan de olika skogssystemen. Konst av Mia Andrée, Jesper Thour, Gerhard Nordström, Kristina Stark, Annelie Wallin, Terese Bolander, Hanna Källebo Neikter, samt texter av Sanna Beijnoff, Kristoffer Leandoer, Christine Zyka, Helena Looft och Tore Andersson Hjulman.»

Litteratur Konst Gnäll … Tolstoj Askildsen Freytag …
2021-12-20 Vi inleder med en av Kjell Askildsen, en av de verkligt betydande inom norsk litteratur. För den lyhörda överföringen till svenska står Anders Björnsson, som också skrivit den efterföljande introduktionen, både initierad och personligt hållen. Det kan man också säga om Bo Bjelvehammars text om Emil Kléen, tidigt bortgången. På så vis förblev han en evigt ung, som senare omnämns i Strindbergs och Hjalmar Söderbergs romaner. Någon som är ung just nu är den afroamerikanska poeten Morgan Parker. Leena Dixon beskriver Parkers förmåga att förena politiska iakttagelser med skildringar av det privata... (från Hjärnkontoret #144-145)»

Plikt och flykt #142-143
2021-07-28 En mormor som avundas olivträdets djupa rötter, en autonom flotte på ukrainska vattendrag och killar som gillar att knarka. I Hjärnstorm #142-143 har skribenter och konstnärer utgått ifrån orden plikt och flykt, två ord och begrepp som inte sällan korsar varandras väg. Temat för oss längs med flyktvägar från Palestina, Jugoslavien och Krim som leder till läger, sjunkande båtar och nya hemstäder, utan tillhörigheter från förr. Vi möter en Medea, en curator på gränsen till sammanbrott, Joseph Roth på resande fot genom Europa, en flygande skinka, en pappas smygande flykt in i Alzheimerdimma, och så stillheten och rörelsen i Moa Israelssons verk. Den kollektiva rörelsen, minnen från Chile, lasagnerecept som vardagsflykt, en ensam resa till sjöss, ett mejeri fullt av spöken, varierande förnimmelser av tiden och överlevnadsstrategier i belarusiska fängelser är också med. Och dessutom legenden om en religiöst lagd fisk som till slut flydde tillbaka ner i havet. Redaktionen »

Nostalgi #140-141
2021-01-03 Med detta nummer i din hand håller du ett stycke nostalgi. Men också något som ställer sig utanför det nostalgiska. Det är vår förhoppning. Hjärnstorm gick in i det här projektet med ambitionen att ringa in och utvidga, kritisera och bejaka. Är det möjligt att utföra något sådant med ett begrepp som inte bara är brett och folkligt, utan även undflyende och personligt? Och som dessutom kan användas som skällsord? Vi började med att rådfråga Svenska Akademien: - Vad är nostalgi? Egentligen? - Nostalgi är vemodig men njutningsfylld längtan hem eller tillbaka till ngt förlorat (särsk. om längtan till barn- och ungdomsmiljöer). - Kan det vara något mer? - Nostalgi är (melankolisk) längtan hem el. tillbaka, trånsjuka. Lite senare, under en paus med Trocadero, starkt te, rosa småkakor och ostbågar, började vi fundera om Svenska Akademien verkligen kan veta allt om vad nostalgi är och skulle kunna vara. Det här var i början av vårt arbete med detta nummer och så lång väg vi ännu hade framför oss, så lite vi visste. Ännu hade vi inte kommit i kontakt med Nostalgiska akademien, med vars hjälp materialet i detta temanummer har kunnat ta skilda och ibland oförutsägbara riktningar. Visst har vi varit oense, med varann och med experterna, om nostalgins gränser och innehåll, och visst är vi väl fortfarande inte riktigt överens. Är nostalgi okej eller ej? Någon gång i framtiden ser vi kanske tillbaka på den här tiden i ett skimmer.»

Jag lägger av. #1-2 2020
2020-08-16 Det hela började med att Hjärnstorms redaktion bad mig bidra med en text till ett blandnummer, och just då var jag djupt inne i tankar och idéer kring att sluta skriva. Det vill säga, sluta skriva böcker, sluta vara författare, säga adjö till litteraturen, så jag satte mig ner och skrev om det. Medan jag höll på funderade jag vidare på ämnet, och undrade om det fanns fler som hade samma tankar som jag. Författare och konstnärer som var trötta på det de höll på med, som hade vänt sig bort från sitt kall, eller som ville ge upp, som tvivlade på sina respektive sammanhang, som inte trivdes i kulturvärlden och hade tankar på att lägga av. Så jag föreslog ett helt nummer på temat, redaktionen gillade idén och frågade om jag ville vara gästredaktör... (från de inledande orden Hjärnkontoret #1-2 2020)»

Bilder av Ryssland #137
Omslag 2020-03-09 ...Bilderna av Ryssland är många, så också i detta nummer. En dyster framtidsteckning märks hos flera skribenter. Ilja Budraitskis lyfter det senaste årtiondets ekonomiska kris och hur det har medfört en ny politisk retorik: ”Staten har inte bett era föräldrar att föda er” heter det om den som inte lyckas försörja sig i den nya ordningen. Och tillräckliga finanser eller ej - Daria Sorokina ser oroande tendenser till det arkitektoniska kulturarvets förfall i profitkravens kölvatten. I en serie verk lyfter Anastasia Vepreeva frågan om ett annat slags arv: bortglömda, omärkta massgravar från terroråren, något som efterkommande generationer har fortsatt att bearbeta. Teoretikern Marianne Hirsch använde begreppet post-memory eller postminne om just efterföljandes roll i hanteringen av traumatiska händelser. Många är de hisnande familjeberättelserna i postsovjetiska släkter, varav ett vi möter i Denis Romanovskis och Nils Claessons konstprojekt Valentina Dobrovas liv... (ur Hjärnkontoret Hjärnstorm #137)»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Hjärnstorm

Annons:

Senaste nummer:

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

Äldre resuméer