Artiklar från Tidskriften Folkuniversitetet

Länken mellan människor #3 2019
2019-10-25 Så gör Folkuniversitetet skillnad <strong>Klara Johansson</strong> Från personaltidning till opinionsbildning. Tidskriften Folkuniversitetet vänder sig nu utåt till engagerade och nyfikna människor för att visa hur Folkuniversitetet arbetar med stora och små utmaningar i samhället och i människors liv. På nästa sida kan man läsa om hur Folkuniversitetet vill få förutsättningar att bedriva effektiv sfi-undervisning. Längre bak får vi en inblick i initiativen värdegrunds-sfi och yrkes-sfi... (ur de inledande orden #3 2019)»

Vårt behov av reflektion #2 2019
2019-09-07 Museet Jamtlis vision är att bli känt i Europa. Höga ambitioner som berättar något om vår tid. Chefen Henrik Zipsane säger att "vi är en del av globaliseringen". Jamtli vårdar det regionala och nationella kulturarvet - samtidigt som man verkar för integration av nyanlända. Läs om hur den otippade kombon sköts på bästa sätt... (ur de inledande orden #2 2019)»

Den goda förebilden #1 2019
2019-05-09 Sportlovet kan man lita på, det infaller som planerat. Vädret låter sig dock inte styras efter almanackan, knappast regeringsbildningen heller, det har vi lärt oss efter alla turer hittills under riksdagsåret. I bästa fall ser vi nya konstruktiva former av samverkan växa fram inom riksdagen... (ur de inledande orden av Lennart Frygskog, #1 2019) »

Väck lust #4 2018
2019-02-04 Det talas om IQ, emotionell och social intelligens. Kanske borde vi tala mer om estetisk intelligens. Vi sätter i alla fall de estetiska ämnena i fokus i det här numret. Musik, bild och form. Designen som formar rummet och föremålen, och i vilka känsla och funktion möts, i bästa fall i skön förening... (ur de inledande orden #4 2018)»

Vetgirig #3 2018
2018-10-15 Ny teknik med en moralisk kompass Den nya tekniken är fantastisk, när den används rätt. Den kan producera en högre intelligens, avkoda fördomar och sprida "real news". Hur bra eller dåligt utfallet av alla innovationer blir beror ändå främst på användarnas moraliska kompass och källkritiska förmåga. I det här numret lyfter vi ämnen med bäring på den digitala tekniken... (inledande orden Lennart Frykskog Redaktör)»

Demokrati i förändring
2015-03-20 Vår utmaning: Riksdagen har gett folkbildningen i uppdrag att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Röstdeltagandet i Sverige är högt, men ojämlikt fördelat över valkretsarna. Hur ser demokratin ut i vardagen mellan valen? Politiska partier och traditionella folkrörelser minskar i rnedlernsantal, men engagemanget bestär. »

Tidskriften Folkuniversitetet # 1 2012
Olof Bäckman. Utbildning är nyckeln till att minska utanförskapet och få fler i arbete. 2012-03-13 Ur innehållet: Intervju med fattigdomsforskaren Olof Bäckman. Skara skolscen - en liten skola med stjärnglans. Gilla din ekonomi - folkbildning i privatekonomi på arbetsplatsen.»


rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Tidskriften Folkuniversitetet

Annons:

Senaste nummer:

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

2019-12-06
Kritiker 52 2019

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-30
ponton 3 2019

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

2019-11-02
Nio-Fem 2 2019

2019-10-29
10TAL 32 2019

2019-10-25
Signum 7 2019
Tidskriften Folkuniversitetet 3 019

Äldre resuméer