Artiklar från Tidskriften Folkuniversitetet

Länken mellan människor #3 2019
2019-10-25 Så gör Folkuniversitetet skillnad <strong>Klara Johansson</strong> Från personaltidning till opinionsbildning. Tidskriften Folkuniversitetet vänder sig nu utåt till engagerade och nyfikna människor för att visa hur Folkuniversitetet arbetar med stora och små utmaningar i samhället och i människors liv. På nästa sida kan man läsa om hur Folkuniversitetet vill få förutsättningar att bedriva effektiv sfi-undervisning. Längre bak får vi en inblick i initiativen värdegrunds-sfi och yrkes-sfi... (ur de inledande orden #3 2019)»

Vårt behov av reflektion #2 2019
2019-09-07 Museet Jamtlis vision är att bli känt i Europa. Höga ambitioner som berättar något om vår tid. Chefen Henrik Zipsane säger att "vi är en del av globaliseringen". Jamtli vårdar det regionala och nationella kulturarvet - samtidigt som man verkar för integration av nyanlända. Läs om hur den otippade kombon sköts på bästa sätt... (ur de inledande orden #2 2019)»

Den goda förebilden #1 2019
2019-05-09 Sportlovet kan man lita på, det infaller som planerat. Vädret låter sig dock inte styras efter almanackan, knappast regeringsbildningen heller, det har vi lärt oss efter alla turer hittills under riksdagsåret. I bästa fall ser vi nya konstruktiva former av samverkan växa fram inom riksdagen... (ur de inledande orden av Lennart Frygskog, #1 2019) »

Väck lust #4 2018
2019-02-04 Det talas om IQ, emotionell och social intelligens. Kanske borde vi tala mer om estetisk intelligens. Vi sätter i alla fall de estetiska ämnena i fokus i det här numret. Musik, bild och form. Designen som formar rummet och föremålen, och i vilka känsla och funktion möts, i bästa fall i skön förening... (ur de inledande orden #4 2018)»

Vetgirig #3 2018
2018-10-15 Ny teknik med en moralisk kompass Den nya tekniken är fantastisk, när den används rätt. Den kan producera en högre intelligens, avkoda fördomar och sprida "real news". Hur bra eller dåligt utfallet av alla innovationer blir beror ändå främst på användarnas moraliska kompass och källkritiska förmåga. I det här numret lyfter vi ämnen med bäring på den digitala tekniken... (inledande orden Lennart Frykskog Redaktör)»

Demokrati i förändring
2015-03-20 Vår utmaning: Riksdagen har gett folkbildningen i uppdrag att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Röstdeltagandet i Sverige är högt, men ojämlikt fördelat över valkretsarna. Hur ser demokratin ut i vardagen mellan valen? Politiska partier och traditionella folkrörelser minskar i rnedlernsantal, men engagemanget bestär. »

Tidskriften Folkuniversitetet # 1 2012
Olof Bäckman. Utbildning är nyckeln till att minska utanförskapet och få fler i arbete. 2012-03-13 Ur innehållet: Intervju med fattigdomsforskaren Olof Bäckman. Skara skolscen - en liten skola med stjärnglans. Gilla din ekonomi - folkbildning i privatekonomi på arbetsplatsen.»


rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Tidskriften Folkuniversitetet

Annons:

Senaste nummer:

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-16
Bildkonstnären 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
20TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020
ponton 1 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

Äldre resuméer