Artiklar från Byggnadskultur

Utveckla! #4 2021
2022-03-18 Vi berättar bland annat om smarta konstruktionslösningar i en historisk dräkt, om idéer kring återbruk och om byggnadsvårdsbutikernas roll för spridande av goda material. Forskningsprojektet »Spara och bevara« jobbar vidare med idéer kring sänkt energianvändning i äldre byggnader. Vi får också rapport från ett pågående lerbygge och från försök med arbetshäst.»

Bo i staden
2021-09-15 Den här gången får vi läsa om varsam och ambitiös förvaltning, men också om faran av för många små förändringar över tid. Hur våningar och lägenheter har planlagts genom historien beskrivs också, liksom vikten av rum för människor även utanför lägenheterna, i stadsmiljön.»

Tema Utflyckter #2 2021
2021-07-02 Det här numret är en riktig sommarpralin, med ett myller av tips på besöksmål bortom allfartsvägarna. Men här finns också berättelsen om kulturmiljön Järle, som i dagsläget hotas av rivning. Det kan tjäna som en tankeställare, de unika miljöer som är vårt gemensamma kulturarv sköter sig inte själva. Det krävs omvårdnad och ideella krafter för att slå vakt om deras fortlevnad.»

Tema Smak #1 2021
2021-03-13 Vad är god smak? Vitruvius eller Wingårdh? Vem vet bäst?⁠»

Tema Hitta i arkiven #4 2020
2021-02-16 Den här gången går Byggnadskultur till källorna, in i arkiven och ut på nätet. Generösa släktforskare delar med sig av sina kunskaper om sökvägar och handskriftstolkning. Husägare berättar om sina vägval vid renovering utifrån byggnadens historia och bevarade byggnadsdelar. Tips på hur en »huspärm« kan organiseras finns också i detta nummer.»

Svenskt #3 2020
2020-11-02 “Svenskt” innehåller artiklar som: Nybyggande enligt lokal tradition Var finns kulturarvet i partiprogrammen? Oceanhamnen - där människors minnen är en del i planeringen Byggnadsskick - format av tyst kunskap och…»

Tema Agera! Kraftsamla för kulturarvet #2 2020
2020-08-29 Att rivning och förtätning engagerar, det kan skribenterna i detta nummer av intyga. Det är journalister som vittnar om starka reaktioner när de skriver om rivningsärenden och förändringar i stadsmiljön, det engagerade länsombudet som ständigt blir kontaktad av människor som vill ha hjälp med att rädda hotade hus och arkitekter som efterlyser en bättre helhetssyn i stadsplaneringen med större hänsyn till våra kulturmiljöer.»

Tema Träsmak #1 2020
2020-05-08 Vördnaden för trädet och träet präglar det här numret av Byggnadskultur. Här kan du läsa om hyggesfritt skogsbruk och trä till både gamla och nya hus. Artiklar som sammanfattar det onödiga i att välja dåliga material när det finns bra och väl beprövade.»

Hus och människor #4 2019
2020-02-12 Det är svårt att nå fram med goda argument när det så uppenbart enbart är pengarna som styr. Det finns gott om forskning som visar på betydelsen av grönska. Liksom det finns metoder för att mäta upplevelsen av bebyggda miljöer, och utifrån det dra slutsatser om hur vi ska bygga för att möjliggöra både trygga och inspirerande platser. Trots forskning och modeller sker nybyggnation oftast efter hela andra, mer kortsiktigt ekonomiska måttstockar. Då är det upplyftande att läsa om goda exempel, där byggande och förvaltning genomförs med människan i främsta rummet. Om detta handlar det här numret av Byggnadskultur.»

Objudna gäster #3 2019
2019-11-20 Det här numret av Byggnadskultur handlar om att undvika angrepp i byggnader genom att så långt möjligt förebygga istället för att utrota. Här lyfts vaksamhet på förändringar, liksom att det är onödigt att göra mer än vad som behövs. Lågteknologiska lösningar som kanske kräver mer kunskap av husets brukare, men som är långsiktigt hållbara.»

Kulturarv som skaver #2 2019
2019-08-20 Att beskriva kulturarv som skaver kräver lätt hand och ett försiktigt närmande. Artikelförfattarna i detta nummer av Byggnadskutlur lyfter varsamt mer problematiska delar av vår historia och visar på goda exempel där byggnader får nytt liv genom initiativ från engagerade människor.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Byggnadskultur

Annons:

Senaste nummer:

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-02
Balder 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022
Fronesis 72-73 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-15
Amnesty Press 2 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022
Populär Astronomi 2 2022

2022-07-20
Med andra ord 111 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-07-01
Utställningskritik 3 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

Äldre resuméer