Artiklar från Tidskrift för Politisk Filosofi

Innehåll Politisk Filosofi #1 2018
2018-07-04 Per Algander: Kris i Populationsfrågan Intervju med Elena Namli, professor i teologisk etik vid teologiska institutionen, Uppsala universitet (Jesper Ahlin) Marcus Agnafors: Replik till Berndt Rasmussen Katharina Berndt Rasmussen: Replik till Marcus Agnafors Martin Westergren om Olle Wästberg och Daniel Lindwalls Folkstyret i rädslans tid Victor Moberger om Åsa Wikforss Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender Olof Leffler om Ryan Muldoons Social Contract Theory for a Diverse World: Beyond Tolerance Magnus Reitberger om Marcus Agnafors Moraliska provokationer - Om skenande tåg, rättvisa löner och god pornografi»

Innehåll Politisk Filosofi #3 2017
2018-02-06 Åsa Carlson: Jämställdhet, vad är det? En analys av begreppet jämställdhet i offentliga dokument om skola, utbildning och arbete Erik Malmqvist: Jordens fattiga som forskningsresurs Intervju med Åsa Burman, lektor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudier Replik Katharina Berndt Rasmussen: Replik till Marcus Agnafors Torbjörn Tännsjö om Lennart Berntson och Svante Nordin: Efter revolutionen. Vänstern i svensk kulturdebatt sedan 1968»

Innehåll Politisk Filosofi #2 2017
2017-10-06 Daniel Alsarve: Våld föder våld, eller? Om män, sportvåld och formande av hegemonisk manlighet som bidragande riskfaktor till våldet i samhället Daniel Rönnedal: Den gyllene regeln och farmarnas dilemma Erik Malmqvist: Replik till Marcus Agnafors: »En rimlig samvetsklausul» Marcus Agnafors: Replik till Erik Malmqvist Nicolas Olsson Yaouzis om Jason Stanley: How Propaganda Works Ronny Ambjörnsson om Torbjörn Tännsjö: Vänsterdocenten»

Innehåll Politisk Filosofi #1 2017
2017-06-21 Marcus Agnafors:En rimlig samvetsklausul Torbjörn Tännsjö:Mein Kampf Torbjörn Tännsjö: Identitet, nation och klass: en begreppsutredning Intervju med Marcus Agnafors, filosofie doktor i praktisk filosofi och lektor vid Högskolan i Borås(Jesper Ahlin) Kent Gustavsson om Magnus Norell: Kalifatets återkomst - orsaker och konsekvenser Karl de Fine Licht om Russell Hardin: Trust & Trustworthiness»

Innehåll 2015:1
2015-08-03 Läs om: Om idrott, maskulinitet och feminism, Därför bör abort förbjudas, Varför enfrågepartier ställer till det, What Everyone Needs to Know i Tidskrift för Politisk Filosofi.»

Innehåll 2014:3
2014-11-03 Läs om; Feminism, perfektionism och surrogatmoderskap, Alla människors lika värde eller människans värdighet, Varför enfrågepartier ställer till det, Livets mening, Den barnsliga relativismen och Den solidariska genen. »

Innehåll 2014:2
2014-08-03 Läs om; Michael Otsuka och föreningen mellan självägarskap och jämlikhet i världsägarskap, Mentalitet och riskhantering, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och kvantifierad deontisk logik, Vissla, blunda eller hålla tummarna när storebror brer ut sig?, Svar till Sven Ove Hansson, Slutreplik till Robert Callergård, Etik - människa, moral, mening, Du har svaren! Filosofi till vardags, Giv mig, min son, ditt hjärta»

Innehåll 2014:1
2014-04-03 Läs om; Om Tännsjös försvar av den motbjudande slutsatsen, Om den motbjudande slutsatsen - ett svar till Olle Risberg, Hennes egen vilja vs Normen, Miljöetik - En introduktion, The Moral Limits of Markets, Tillsammans: en fungerande ekonomisk demokrati, Ljusets fiender. Västvärldens självkritik och den svenska idédebatten »

Innehåll #3 2011 Tidskrift för Politisk Filosofi
2012-04-13 Detta nummer domineras av en specialsektion om John Stuart Mills politiska filosofi. Många av författarna söker utröna vilka implikationer som Mills tankegångar kan tänkas ha för några dagsaktuella politiska frågor. Många betraktar det nog som mer eller mindre självklart att Mill ska betecknas som liberal. Han såg sig själv som »avancerad liberal» men uttryckte också tydliga sympatier för socialismen säger Sven Ove Hansson. Karim Jebaris artikel tar fasta på Mills uppfattning att medborgarnas tillgång till information och utbildning har gjort dem väl rustade att fatta komplicerade politiska beslut. Patrik Baards bidrag diskuterar Mills miljöfilosofi. William Bülow frågar vilka följder Mills försvar av yttrandefriheten får för frågan om yttrandefrihet på Internet?»

#3 2010
Omslag Politisk Filosofi 2011-03-02 I samhällsdebatten är det inte ovanligt med hänvisningar till skolans »värdegrund». Vari består egentligen denna, och kan den rättfärdigas på ett rimligt sätt? I numrets andra artikel diskuterar Pia Nykänen olika aspekter av dessa frågor - särskilt den betoning på tolerans som framkommer i de relevanta dokumenten.»

För alla och en del
2010-08-19 Tidskrift.nu träffade Magnus Jedenheim-Edeling, redaktör för Tidskrift för politisk filosofi. Vi pratade om vad politisk filosofi egentligen är, varför nästan alla skribenter är män från vänster och hur politisk tidskriften egentligen är och kan vara. »


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Tidskrift för Politisk Filosofi

Annons:

Senaste nummer:

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

2019-01-20
Divan 3-4 2018

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-11
Aiolos 60-61 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-30
Kritiker 49-50 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

2018-12-23
Tidig Musik 4 2018

2018-12-20
Medusa 4 2018

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-07
UtställningsEstetiskt Forum 5 2018

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018
Nutida Musik 272 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-30
Lira Musikmagasin 4 2018

2018-11-29
Amnesty Press 4 2018

2018-11-26
Tiden Magasin 3 2018
Fronesis 60-61 2018

2018-11-25
Punctum saliens

2018-11-23
Accent 7 2018

2018-11-22
Opera 5 2018
Parnass 4 2018

2018-11-18
Ottar 3 2018

2018-11-08
Accent 6 2018

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018
Tiden Magasin 2 2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018
Nutida Musik 271 2018

Äldre resuméer