Artiklar från Accent

Vägen ut #2 2017
Omslag 2017-03-26 Att arbeta med jämställdhet är som att skala lök; för varje nytt lager som skalas av så finns där ett nytt. Dessutom svider det ibland rejält, och tårarna kan börja rinna. Av sorg eller ilska - för att det går så långsamt, och för att jämställdhet fortfarande inte är en självklarhet. I IOGT-NTO är det si och så med jämställdheten. Även om det i det stora hela ser ut att vara en hygglig balans mellan män och kvinnor, så visar en närmare granskning något annat, till exempel vad gäller ordförandeposter. Det handlar ju inte enbart om att räkna huvuden,/.../ »

Överlevaren
2017-03-15 Det är den tid på året då vi förväntas blicka framåt, avge nyårslöften och sätta nya stolta mål om att prestera mer och bättre - bli smartare, snabbare och hälsosammare. Samtidigt översvämmas vi av larmrapporter om stressjukdomar och ökande ohälsotal. Växande ekonomiska och sociala klyftor, högre (ofta orealistiska) förväntningar, och brist på stöd och nära relationer pekas ut som bakomliggande orsaker. Jag tror att den utveckling vi ser är också vådan av för mycket linjärt tänkande: allt fokus är riktat in i framtiden. Men/.../ (ur ledaren Accent #1 2017)»

Kampen mot Khat #9
omslagsbild 2017-01-24 Vissa jobb är mindre lockande än andra. För att nämna ett aktuellt fall: Att vara livvakt på Säpo och ha som uppdrag att ”barnvakta” en politiker som dricker sig stupfull och sedan hänger i krogköer på Stureplan en vanlig vardagsnatt, och slår folk på käften. Roligare jobb kan man ha.»

Åter förenade #8
2016-11-22 Möjligheterna att skaffa ny kunskap är närmast obegränsade i det digitala samhället. Men medaljen har som alltid två sidor. Även desinformation och rykten sprids lätt och kan orsaka stor skada. För konsumenten gäller det att ställa de kritiska frågorna innan budskapet slukas med hull och hår: Vilka intressen står bakom budskapet, vad är avsändarens syfte, presenteras fakta som går att kontrollera, vad är fakta och vad är tyckande? Några som tagit fasta på vikten av källkritik är högstadielärarna bakom det prisbelönta projektet/.../ (ur ledaren #8 2016)»

Gåvan #7
2016-10-15 Medlemslöftet i IOGT-NTO är en viktig del av identiteten i medlemskapet. Som medlem lovar man att leva helnyktert - att inte använda narkotika eller andra gifter med berusande effekt, eller drycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent. Nu är löftet under utredning, enligt kongressbeslut 2015. I argumentation för olika alternativ är det lätt hänt att tappa bort sig i frågorna kring teknikaliteter och praktiska konsekvenser. De måste förstås utredas, värderas och diskuteras grundligt, men för egen del påminns jag om hur viktigt - och högtidligt - det kändes att avlägga löftet/.../ (ur ledaren Accent #7 2016)»

Fånge i alkoholnormen
2016-09-11 ”Kör alla bil, he, he, he? Med den kommentaren bemöttes mitt sällskap av servitören vid ett restaurangbesök i somras. Skälet var att vi bad om alkoholfria drycker. Vi tittade lite uppgivet på varandra och lät frågan passera utan svar. Man kan bli rätt trött på detta ständiga ifrågasättande. Utan onda avsikter och ofta i syfte att ”skoja till det” förvisso, men inte desto mindre tjatigt, och ingen stämningshöjare direkt. Den typen av skämt visar också tydligt att alkoholnormen fortfarande är stark - och att den behöver utmanas, vilket är en av IOGT - NTO:s prioriterade frågor /.../ (ur ledaren Accent #6 2016)»

Halvlek #4 2016
2016-08-26 Tillsammans blir vi bättre. Inte bara starkare utan också bättre. Det är grunden för samarbetet inom IOGT-NTO-rörelsen. Att ta tillvara de erfarenheter och specialkunskaper som finns inom rörelsens olika delar är nödvändigt för att fortsätta att utvecklas och nå fler - och samtidigt ett sätt att ha roligare på vägen.»

Tonträff #3 2016
accent 2016-06-28 Det finns musik för alla lägen. För att uttrycka glädje, sorg och ilska. Med sång och musik kan vi inspirera, samla kraft, uppmuntra, visa solidaritet, påverka, härda ut, bygga gemenskap och kommunicera på flera plan samtidigt. »

Innehåll #2 2016
2016-04-08 Att bryta normer är ett risktagande, och ett ansvar för oss alla Tufft att bryta dubbla normer Den som inte dricker alkohol måste ständigt ”komma ut”. Det menar Suzann Larsdotter, RFSU, är en av flera förklaringar till att det är svårt att bryta mot den starka alkoholnormen i hbtq-samhället/.../ (ur ledaren Accent#2»

Musiken min tröst
2016-02-05 Alkohol är en vara som bevisligen skadar användaren - och i mycket hög grad även människor i användarens omgivning. Det visar de senaste årens forskning tydligt och klart. Alkohol skadar fysiskt och psykiskt, leder till sjukdomar, olyckor och våldsbrott. Att det är tillåtet att göra reklam för en så farlig - rent av livsfarlig - vara, framstår som helt absurt (ur ledare Accent #1 2016).»

Accent 50 år
2016-01-04 Journalistik i rörelse Det är i år ett halvt sekel sedan IOGT:s Reformatorn och NTO:s Ariel lades ned till förmån för den gemensamma tidningen Accent. Först 1970, fem år senare, gick även ägarorganisationerna samman och IOGT-NTO bildades. Så man kan säga att Accent var den gemensamma babyn, född utom äktenskapet i sann modern anda. Tack vare jubileet fick jag anledning att gräva ner mig i tidningsarkivet. Det blev en spännande resa genom tiden. I 50-årstemat (sidorna 22-39), ryms en hel del tillbakablickar, men också tankar kring Accents roll i en modern folkrörelse och utmaningarna inför framtiden (ur ledaren #8 2015)»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Accent

Annons:

Senaste nummer:

2017-05-21
Tiden Magasin 1 2017

2017-05-20
Hjärnstorm 128 2017

2017-05-19
Glänta 1 2017

2017-05-18
Punctum saliens

2017-05-15
UtställningsEstetiskt Forum 2 2017

2017-05-11
Akvarellen 1 2017

2017-05-08
Paletten 307-308 2017
Afghanistan-Nytt 1 2017

2017-05-06
Lyrikvännen 2 2017

2017-05-05
Aiolos 56 2017

2017-05-04
Lyrikvännen 1 2017

2017-05-01
Kuba 1 2017

2017-04-29
Utrikesmagasinet April 2017

2017-04-27
Balder 1 2017

2017-04-26
Nio-Fem 1 2017

2017-04-25
Signum 3
Opera 2 2017
Bokboden 1 2017

2017-04-24
Utrikesmagasinet April 2017

2017-04-23
Medusa 1 2017
10TAL 26 2017

2017-04-22
Geografier 1 2017

2017-04-21
Tydningen 21-22 2017

2017-04-20
Tecknaren 2 2017

2017-04-19
ponton 1 2107

2017-04-18
Ord & Bild 1 2017

2017-04-16
Hemslöjd 2 2017

2017-04-15
Fjärde Världen 1-2/2017
Uppdrag Mission 2 2017

2017-04-13
Bild & Bubbla 208 2017

2017-04-12
Punctum saliens

2017-04-11
Revolution 11 2017
Byggnadskultur 1 2017

2017-04-10
Utrikesmagasinet April 2017

2017-04-07
Aurora 4 2016

2017-04-02
Orgelforum 1 2017

2017-04-01
SocialPolitik 1 2017

2017-03-30
Punctum saliens

2017-03-29
Konstperspektiv

2017-03-28
Galago #125 2016

2017-03-27
Bildkonstnären 1, 2017
Världspolitikens dagsfrågor 3, 2017

2017-03-26
Accent 2 2017

2017-03-21
Magazin Rom 6 2017

2017-03-20
Amnesty Press 1 2017

2017-03-19
Tidig Musik 1 2017
Karavan 1 2017
Artist-run Art Magazine 1 2017

2017-03-18
Populär Astronomi 1 2017

2017-03-17
Signum 2

Äldre resuméer