Artiklar från Walden

Innehåll #15-16 2019
2020-03-03 I detta nummer publicerar vi texter av och om Barbara Hammer och Jan Lindqvist, samt ett par essäer om Deimantas Narkevičius och Jaan Tooming, två konstnärer från den sällan visade och diskuterade baltiska experimentfilmscenen.»

Innehåll #13-14 2019
2020-01-04 Samtal med Anna-Lena Wibom • Om Dziga Vertov • Brev till Freddy Buache om en kortfilm om staden Lausanne • Summa: Jean-Luc Godards Le Livre d'image och filmens historiers historier • Om Günter Peter Straschek och 30-talets tyskspråkiga filmemigration • Att tillhöra världens helhet • I presens • Ett nytt alfabet • Manifest • Att avrama bevis: en transmission från Los Ingrávidos • Samtal med Eric Baudelaire • I tidens mörker: Pedro Costa i sällskap • Från känslan till linjen • Att kamerera • Vems historia? • Intertextuella montage och samtida former av återbruk i den experimentella filmen •»

Innehåll #11-12 2019
2019-03-06 Inte bara Walden #11-12 utan också två evenemang den 15 och 17 mars 2019 As one of its nodal points, this screening circulates around, or rather, emanates from the energy, theory and practice of the French philosopher Jean-François Lyotard (1924-1998). One of France's foremost theoreticians of the philosophy of art and aesthetics, Lyotard had a keen interest in cinema, and especially in experimental or underground film. This can be seen in a text such as «L’acinéma»/.../ Colectivo Los Ingrávidos är ett kollektiv av filmare och aktivister huvudsakligen baserade i och runt Mexico City. Deras arbete kännetecknas av ett både radikalt formarbete och ett direkt svar på den politiska turbulens, det våld och den korruption som är en högst påtaglig realitet i det mexikanska samhället/.../ »

Innehåll #9-10 2018
2018-08-27 1968 är ju kollektivens år. Men sett i backspegeln hade snart sagt varenda gruppering en informell ledare, mentor, guru eller ibland diktator. Rörelsen New American Cinema var sannerligen kollektiv och improvisatorisk, den blommade upp överallt på kontinenten, men med en viss bäring på städer där det fanns konstskolor. Sextiotalets filmrevolt var i mångt och mycket målarnas, med frontfigurer som Bruce Baillie och Gunvor Nelson. Men brokigheten ropade efter en struktur, och den tillhandahölls av en invandrad dokumentärfilmare med sovjetisk skolning, från Litauen. Jonas Mekas och hans bror Adolfas var flyktingar undan Hitler och kom att rota sig i New York, faktiskt med det mångomsusade Chelsea Hotel som improviserat högkvarter... (ur de inledande orden Walden #9-10 2018»

Innehåll #7-8
2017-12-28 Att denna tidskrift förr eller senare skulle göra något mer omfattande och uppsamlande kring Jean-Marie Straub (1933-) & Danièle Huillets (1936-2006) verksamhet har på många sätt varit oundvikligt. Sedan vi startade 2012 har vi gång på gång återkommit till deras arbete. Nu sammanfaller tillfället med att vi arrangerar en filmserie om fem visningar på Cinemateket i Stockholm under december och januari 2017-18. Varför Straub & Huillet? För att de som få andra filmskapare har skapat ett så konsekvent oeuvre, en hållning, en arbetsetik och - om man så vill - en politik som fortsätter att ge oss nya insikter, perspektiv, verktyg och material att arbeta vidare med. Ett av de huvudsakliga incitamenten... (ur förordet Walden #7-8, 2018)»

Innehåll #5-6 2017
2017-08-28 «Det var en hektisk tid, allt skulle dokumenteras, och det fanns hur mycket jobb som helst för filmare» berättade Solveig Nordlund i samband med Norrlandspremiären av hennes film Mitt andra land (2014) på Svanö Folkets hus mars 2015.[i] Kommentaren åsyftar den omvälvande situationen efter nejlikerevolutionen i Portugal den 25 april 1974. Detta nummer inleds med ett samtal med Nordlund - verksam i både Portugal och Sverige sedan tidigt 70-tal - och tar sin utgångspunkt i Mitt andra land. Det är en kompilationsfilm... (ur de inledande orden Walden #5-6 2018)»

Innehåll #3-4 2016
Omslag 2016-12-27 I vårt första dubbelnummer fokuserade vi på den i Sverige baserade dokumentärfilmaren Peter Nestler. Numret sammanföll med att vi arrangerade en retrospektiv med Nestlers filmer på Cinemateket i Stockholm våren 2016. I detta nummer har vi frångått den monografiska läsningen av en enskild filmares verk, och istället satt samman ett antal texter och samtal som vi tror både inbjuder till dialogiska läsningar och interaktioner, men som också i kraft av deras singulära integritet kan eller ska läsas som individuella kraftansamlingar. Det första blocket i detta nummer är vigt åt Anne Charlotte Robertson...( ur de inledande orden Walden #3-4 2016)»

Innehåll #1-2 2016
2016-08-29 Introduktion till Peter Nestler av Martin Grennberger & Stefan Ramstedt Filmer av Peter Nestler av Hartmut Bitomsky Speakertext: Am Siel av Robert Wolfgang Schnell Allemagne ciné zéro av Michel Delahaye Att tala om «ny tysk film» av Adriano Aprà Protestbrev - Oberhausen, 1965 Likt Cézanne, som inte gjorde annat än målade äpplen av Jean-Marie Straub Om ljudspåret inom filmen och televisionen av Peter Nestler Peter Nestler, en icke försonad dokumentärfilmare av Jean-Marie Straub Nestlers film Spanien! av Harun Farocki Tentativa anteckningar till två filmer av Peter Nestler av Martin Grennberger Samtal med Peter Nestler av Martin Grennberger & Stefan Ramstedt Samtal med Zóka Nestler av Martin Grennberger & Stefan Ramstedt Historielektioner av Stefan Ramstedt Speakertext: Samhällelig förbrytelse av Peter Weiss & Hans Palmstierna Bildmaterial Att arbeta för televisionen i Sverige och Västtyskland: samtal med Peter Nestler Anteckningar om den episka och den dramatiska metoden av Peter Nestler Utdrag från «Fem svårigheter angående att skriva sanningen» av Bertolt Brecht Den sovande i dalen: Pachamama - unsere Erde av Stéfani de Loppinot & Ricardo Matos Cabo Filmografi 1962-2015»


rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Walden

Annons:

Senaste nummer:

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Konstperspektiv 1 2020

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-04
Walden 13-14

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019
Akvarellen 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

Äldre resuméer