Artiklar från Nio-Fem

Tema Fri forskning #2 2023
2023-10-25 Fri forskning - vad är det? Handlar det bara om akademisk forskning? Och är inte forskningen redan fri...? Det går att hävda att det redan finns en vetenskaplig frihet: akademiska forskare kan välja sina egna forskningsområden. Samtidigt är de begränsade av sin ämnesdisciplin och de rön som gjorts tidigare. Många gånger finns också maktstrukturer att ta hänsyn till. Det föreliggande numret av tidskriften Nio-Fem handlar om fri forskning i en annan mening. Det nya numret vill belysa den forskning som bedrivs - och har bedrivits - utanför våra universitet och högskolor. Denna forskning är viktig därför att - även om majoriteten av TAM-Arkivs besökare är akademiska forskare och studenter - har institutionen alltid besökts av ”amatörer”, i form av släktforskare, personer intresserade av sitt yrkes historia eller de som helt enkelt vill besöka oss. Vad är en amatör? Ordet kan föra tankarna till någon som - till skillnad från experten - har bristande kompetens och förmåga. Numret vi nu ger ut vill visa hur forskare utanför de akademiska institutionerna också kan bidra till ny kunskap. Så har det varit historiskt och så är det än idag. Ett exempel på en forskare utanför akademin är Nora Bateson som intervjuades i Nio-Fem 2016, nr 1. Hon leder The International Bateson Institute som bedriver en ny typ av forskning som vill undvika den akademiska fragmentiseringen i ämnesdiscipliner. Institutets ambition är att studera sambanden mellan levande varelser, deras relationer och ömsesidiga beroenden ... (ur ledaren Nio-Fem #2 2023)»

Tema: Tekniken och arbetslivet #1 2023
2023-06-28 Tekniken förändras ständigt. För inte så länge sedan började vi använda Internet. Idag kan vi inte vara utan mobilen. Och imorgon ... Vårt arbetsliv påverkas självklart av den snabba tekniska utvecklingen. Men är det på gott eller ont? Detta temanummer om ”tekniken och arbetslivet” vill ge både historiska och nutida exempel på hur vi kan se på teknikens betydelse för vårt arbetsliv. I en intervju med Gerda Höjer-pristagaren Lisa Öberg framgår det vilken betydelse den tekniska utvecklingen har haft vid förlossningar. Samtidigt noterar hon att vissa kvinnor kunde uppleva att de förlorade något av sin autonomi när de födde sina barn i speciella förlossningsavdelningar. En del kvinnor föredrog att föda barnen hemma. Det finns fortfarande kvinnor som föredrar att föda i sin egen miljö, trots att de blivit en minoritet ,,, (från ledaren #1 2023)»

Tema: Forskning om professioner #2 2022
2022-10-31 Det förra numret av tidskriften ”Nio-Fem” blev inte - som då annonserades - den sista pappersupplagan. Vi ger härmed ut ett nummer till. Vad har förändrats? Vi hoppas att du ska fortsätta läsa vår tidskrift fastän den hädanefter kommer att ges ut i digital form. Därför har vi - på baksidan av detta nummer - ett formulär där du/ni kan ange mejl/kontaktuppgifter dit vi kan skicka den digitala upplagan (se tidningens baksida). Fortsätt läsa och lära alltså! Detta nummer av tidningen kommer att handla om professionsforskning. Vi har visserligen haft ett nummer med det temat tidigare (Nio-Fem nr 1, 2018), men det är ett rikt, växande och för TAM-Arkiv relevant forskningsfält. TAM-Arkiv har ju källorna till de svenska professionsorganisationernas historia ... (inledning #2 2022)»

Tema: Akademiker – vem är det? #1 2022
2022-05-06 Detta nummer av Nio-Fem har temat ”Akademiker - vem är det?”. Det blir det sista pappersnumret av tidningen, som hädanefter kommer att ges ut endast i digital form. Det kan förstås ses som trist att papperstidningar numera läggs ned, men utvecklingen går alltmer mot digital kommunikation. TAM-Arkiv kommer i framtiden att satsa mer på hemsidan www.tam-arkiv. se. Sidan ska uppdateras och vi kommer även att lansera en podcast med titeln ˮniotillfemˮ. Podcasten kommer att vara tillgänglig på Spotify, Apple och Googles appar. Där kommer vi att bl.a. presentera intervjuer med fackliga företrädare och forskare. Lyssna gärna på den! I detta nummer av tidningen intervjuas SULF:s (Sveriges universitetslärare och forskares) förbundsdirektör Git Claesson Pipping. Hon pekar bl.a. på betydelsen av fria universitet för ett demokratiskt samhälle. Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi, skriver i sitt inlägg om Saco och den svenska modellen. Ett annat bidrag är skrivet av en annan professor i nationalekonomi - Anita Nyberg. Hennes artikel handlar om kvinnor inom nationalekonomin. Essän i detta nummer handlar om högutbildade migranter i Sverige... (från Ledaren Nio-Fem #1 2022)»

Hunden och arbetslivet #2 2021
2021-11-13 /.../ Så skaldade TAM-Arkivs förste chef Thord Wallén i sin bok Dikter mellan två nu. Temat för detta nummer av tidskriften Nio-Fem är ”Hunden och arbetslivet”, men numret vill också höja blicken till en större fråga: alienationen, vårt främlingskap inför naturen. Så olika forskare som psykologen Erich Fromm och biologen Edward O. Wilson har - från skilda utgångspunkter - använt sig av begreppet biofili (kärlek till livet) för att förklara tesen att det finns ett instinktivt band mellan människan och andra levande väsen. Numera används uttrycket för att förklara varför vi generellt trivs bättre på arbetsplatser där det finns växter, ljus, färger och naturliga material. Även djur kan vara en faktor. Många länder har kommit långt på detta område. Det är min förhoppning att vi i Sverige ska lära oss mer. Hunden är ett djur som kan ... (från ledaren Nio-Fem #2 2021)»

Tema Utbildning #1 2021
2021-06-05 Snart sommarlov! Ledigt! Precis som förra året. Samtidigt: händelserna under året som gått har i grunden förändrat vårt skol- och utbildningssystem. För lite mer än ett år sedan - klassrumsundervisning. Idag - i hög utsträckning digital distansundervisning. Pandemin har i all sin komplexitet påverkat och omformat alla delar av samhällslivet: medicin, politik, ekonomi, media och utbildning. Det nya numret av tidskriften Nio-Fem fokuserar på utbildningen. I en intervju med Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand berättar hon om de utmaningar som lärarkåren fått förhålla sig till under pandemin... (från de inledande orden Nio-Fem #1 2021)»

Corona & arbetslivet #2 2020
2020-12-10 Åter Corona. Jag slutför denna tidning hemifrån. Liksom så många andra arbetar jag på distans. Det nya arbetslivet innebär både utmaningar och möjligheter. Detta nummer av Nio-Fem handlar om corona & arbetslivet. Nya insikter. I skrivande stund sitter jag i ett större rum än vanligt. Sinnesstämningen förändras. Lycka. Kanske beror det på det rymligare rummet? Kanhända beror det på ett nytt möte - på distans? Eller är det solljuset utanför fönstret? (från de inledande orden Nio-Fem #2 2020) »

Tema: Tjänstemannaforskning #1 2020
2020-08-21 I november 2019 anordnade TCO ett heldagsseminarium om tjänstemännen och forskningen. Seminariet hölls på TCO:s kursgård Bergendal i Sollentuna utanför Stockholm. Det blev ett spännande möte mellan forskare, representanter från fackföreningsrörelsen och arkivarier från TAM-Arkiv om hur vi med gemensamma krafter skulle kunna främja forskningen om tjänstemännen, deras historia och organisationer. Det här numret av Nio-Fem är en sammanställning av seminariet. Några forskare som höll föredrag har här bidragit med artiklar. (ur Ledaren Nio-Fem #1 2020)»

Tema: Det åldrande arbetslivet #2 2019
2019-11-02 En äldre man lutar sig fram och visar en yngre kille hur en maskin fungerar. Den unge pojken ser nyfiket på. Denna tidnings omslag illustrerar hur yrkesrelationer mellan äldre och yngre arbetstagare kan se ut. De äldres erfarenheter och kunskaper från ett långt arbetsliv förs vidare till nya generationer. Men i andra sammanhang kan de äldre uppfattas som bromsklossar som förhindrar en nödvändig förnyelse. Det gäller inte minst om effektivitet och snabbhet ska premieras. Temat för det föreliggande numret av Nio-Fem är ”det åldrande arbetslivet”. Anledningen är det faktum att pensionsåldern i Sverige har höjts och kanske kommer att höjas ytterligare i framtiden... (ur Ledaren Nio-Fem #2 2019)»

Tema Organisationer #1 2019
Omslag 2019-05-10 Jag minns från mina tidiga år att en del av mina äldre släktingar föreföll att känna en djup lojalitet med organisationer de sympatiserade med. En av dem hade t.ex. under hela sitt liv fackliga förtroendeuppdrag. Flera yngre familjemedlemmar är nog också organiserade. Men jag skulle bli förvånad om någon av dem blir lika engagerad som den nyss nämnde äldre anförvanten. Organisationer är temat för detta nummer av Nio-Fem. Det handlar förstås i första hand om arbetstagarorganisationer - alltså de fackliga organisationer och yrkesföreningar som återfinns hos TAM-Arkiv... (ur ledaren Nio-Fem #1 2019).»

God arbetsmiljö – en rättighet
omslag 2018-12-01 Aron Mattsons omslagsbild till detta nummer av tidskriften Nio-Fem visar ett kontorsrum. Vid första anblicken ser miljön ut att komma från en svunnen tid. Men våtplåtsfotografiet är nytaget och närmare väggarna skymtar vi helt moderna datorer. Bilden på omslaget kan sägas symbolisera temat för det föreliggande numret: Arbetsmiljö, nu och då. Arbetsmiljöfrågan är brännande aktuell - den har också rötter i det förflutna. Det är främst det som tidigare kallades "psykosocial" - numera organisatorisk och social - arbetsmiljö som är temat för detta nummer. Inom fackföreningsrörelsen har kampen för arbetstagarnas inflytande en lång historia. På 1920-talet... (ur ledaren Nio - Fem #2 2018)»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Nio-Fem

Annons:

Senaste nummer:

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023
Parnass 3 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-09
Populär Astronomi 2 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

Äldre resuméer