Artiklar från Populär Poesi

Äckel #47 2020
2021-03-05 Nummer 47 - med tema ÄCKEL - finns nu i sinnevärlden. Och som vanligt bjuder vi på ett smakprov: Ludvig Johanssons essä Allt har sitt piss. • Övriga medverkande: Alan Asaid • Irma Belice • Linda Boodh • Michael Economou • Melina Ekh • Rosanna Fellman • Emilia Hasselquist Langefors • Dunja Kasim • Vjatjeslav Kuprijanov • Filip Lindberg • Erik Lindman Mata • Jenny Luks • Clara Olausson • Tommy Olofsson • Marie Tonkin • Anton Wedding • Eva Wissting • David Zimmerman»

Religiös mystik #46 2020
2021-01-12 Nummer 46 - med tema religiös mystik - finns nu i sinnevärlden. I sedvanlig ordning kan man läsa smakprov här. Religionsvetaren Simon Sorgenfreis essä om “durtillstånd och allmogemystik” i Tomas Tranströmers lyrik och Adam Lundvalls recension av Pier Paolo Pasolinis Olycksaliga generation går att läsa på hemsidan.Nummer 46 - med tema religiös mystik - finns nu i sinnevärlden. I sedvanlig ordning kan man läsa smakprov här. Religionsvetaren Simon Sorgenfreis essä om “durtillstånd och allmogemystik” i Tomas Tranströmers lyrik och Adam Lundvalls recension av Pier Paolo Pasolinis Olycksaliga generation går att läsa på hemsidan.»

Tema Minne #43
2020-01-07 2009 startade jag tillsammans med kollegan Peter Björkman på Holavedsgymnasiet poesitidskriften Populär Poesi. Den var i början knuten till vårt arbetsrum där poesin levde och diskuterades. Efter helgerna pratade vi inte bara om filmerna och upplevelserna utan framför allt om böckerna och i hög grad poesin som lästs sedan sist. Det var en härlig plats att verka på i den meningen att den bildade och skapade en mängd företeelser utifrån ett numera ovanligt bildningsideal: litteraturen och språket är fundamentala för vår djupförståelse för samhället. Samtidigt noterade vi hur eleverna blev allt svagare läsare, hur de fick svårare att manövrera i en värld där sociala medier fylldes av slagord. Poesins språk som samhällsbärare, som skapare av sammanhang hade aldrig varit med adekvat... (ur förordet Populär Poesi #43 2019)»

Poetik #42
2019-12-08 • Förord. Varje enskild dikt rymmer en poetik. Peter Nyberg •Tema• • Krönika. Maria Bodin • Den vita sidan. Charlotte Jung • Röstövning. Sebastian Lönnlöv • Sömnlös på Scandic / Playing the Poet Game. Hanna-Linnea Rengfors • Bokstavslåda. Mija Åhlander • W Eduardo Kac och den tyngdlösa poesin. Mathias Jansson •Dikter• • Charlotte Jung • Burcu Sahin • Franca Mancinelli •Kritik• • Ararat, Louise Glück. Christina Gratorp • Kvällens frihet, Kjell Espmark. Michael Economou • Att snara en fågel, Ingela Strandberg. Peter Nyberg •Essä• • Genom att säga låta vara osagt. Emil Sunnerfjell • Poeten och tiden. Tora Lane»

Natten och dagen #41
2019-10-03 Tidskriften skapades i augusti 2009 i ett försök att lyfta poesin som genre. Tanken var att arbeta i en folkbildande tradition med inslag som kunde engagera människor som var intresserade av företeelsen poesi, exempelvis genom teman som ”fotboll” och ”skyttegravar”. Samhällsutvecklingen har sedan starten drivits åt ett håll där språkets inneboende styrka tydliggörs genom att extremer försöker begränsa möjligheten att uttrycka sig. De som verkligen behärskar orden och dess laddningar, de som ser igenom retorik och propaganda, utgör en form av kraftcentrum. I det centrat utgör poeterna ett självklart nav. I snart sagt alla antidemokratiska regimer har det funnits en underström av upprorisk poesi som stått för emancipation, för frihet, för inre gemenskap... (presentation tidskriften Populär Poesi)»

Barn och poesi #40
Omslag 2019-06-30 I slutet av april kommer det första numret av Populär Poesi under jubileumsåret: nr 40 med tema ”barn och poesi”. I numret finns texter om klassiska ramspoeten Lennart Hellsing och hans förmåga att arbeta in livglädje i orden, hur de klassiska poeterna Dan Andersson, Karin Boye, Edith Södergran och Nils Ferlin använder barnet som manifestation i sina dikter och skrivråd till dig som vill skriva poesi med och till barn av Selmaprisnominerade Mia Mellström. Tidskriften bjuder också gestaltningar av temat från Hanna Rajs Lundström, Jörgen Leidebrant och Cecilia Alstermark. I den musiklyriska avdelningen har Jenny Luks besökt Alf Hambe. Hon får berättelsen om Molom och illustrerar sin text med personliga bilder av den klassiska vissångaren.»

Populär Poesi Nr 39 Röst
2019-04-07 Nummer 39 av Populär Poesi behandlar temat Röst ur olika aspekter. Poeten Daniel Gustafsson gör en introspektion av sitt användande av röst i skriven poesi. Svenska mästaren i Poetry Slam, Mathias Hammarström, berättar om hur hans scenröst uppväcktes och bidrar med en exklusiv video. I versens skugga, röstens tyranni skriver Jimmie Svensson om den kvinnliga rösten. Ida Andersen och Angelica Wågström gestaltar temat. Dessutom översatta dikter av Joshua Jennifer Espinoza, Recension av Bashô och en essäavdelning som helt inriktar sig mot Ola Hansson. Och mycket mer! »

Populär Poesi Nr 38 Harriet och Werner
2019-04-07 Populär Poesi uppmärksammar 100-åringarna Harriet Löwenhjelm och Werner Aspenström. Harriet dog samma år som Werner föddes men de har båda blivit diktarfurstar inom den svenska poesivärlden. Vi låter författarsällskapens kunnigaste skribenter skriva om deras liv och dikt men också moderna poeter gestalta temat. I övrigt skriver Jimmie Svensson om musiken i Tranströmers diktning, Poe Rask om Jakten på Robert Smith och vi publicerar nyskrivet av Gabriel Itkes-Sznap. Och mycket mer!»

Populär Poesi nr 37 Förnekelse
2018-08-12 Följ med at the fringe! I nummer 37 av Populär Poesi skriver vi om den litterära delen av den internationella litteraturfestivalen at the fringe - International Arts Festival, som bland annat gästades av Wales nationalpoet Ifor ap Glyn och irländska spoken word-artisten Peter Murphy. Numret består också av en ny essäredaktör som presenterar sig genom texter om Sigurd Agrell och Gunnar Ekelöf, en mäktig recensionsavdelning, nyskrivet av Ingela Strandberg och ett tema som börjar i frågan: Kan du se vilka dikter som alstrats av artificiell intelligens och vilka som skrivits av levande poeter? »

Populär Poesi nr 36 Bermudatriangeln
2018-08-12 I nummer 36 av Populär Poesi framkommer tidskriftens breda kompetenser. Du har chans att läsa artiklar om våra evenemang: at the fringe - International Arts Festival och de avslutande omgångarna av Ordet i Centrum samt om 10 000 kronorsvinnaren i poesitävlingen Krispiga Kaskader. Men numret rymmer också nyskriven poesi från Oscar Nilsson Tornborg och Magnus Carlbring, en ny musiklyrikredaktör som tagit fram texter om TAWs, Kents och Lars Winnerbäcks texter, en rik recensionsavdelning och experimentella texter under tema och essäavdelningarna. <strong>Populär Poesi är för första gången helt i färg!</strong>»

Populär Poesi nr 35
Tryckta nummer 35 I marginalen 2018-02-11 Nummer 35 av Populär Poesi har temat I marginalen. I numret kan du läsa nyskriven dikt av UKON och Charlotte Qvandt. Du kan också djupdyka i hur Bruce Springsteen och Lana del Rey förhåller sig till den amerikanska drömmen eller ta del av den nyaste lyrikutgivningen. »


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Populär Poesi

Annons:

Senaste nummer:

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 1

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

2023-01-29
Divan 3-4 2022

2023-01-27
Signum 1

2023-01-22
Sydasien 4 2022

2023-01-20
Medusa 4 2022

2023-01-18
Akvarellen 4 2022
Omkonst dec 2022

2023-01-13
Världshorisont 4 2022

2023-01-12
Kontrast Magasin 3-4 2022

2023-01-04
Teatertidningen 5 2022

2023-01-02
Hjärnstorm 150 2022

2022-12-30
OEI 96-97 2022

2022-12-27
Balder 4 2022

2022-12-24
Amnesty Press 4 2022

2022-12-22
Nordens Tidning 4 2022

2022-12-18
Haimdagar 5-6 2022

2022-12-16
Tidig Musik 4 2022

2022-12-10
Fjärde Världen 4 2022

2022-12-08
Signum 8
Galago 154 2022

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-15
Världshorisont 3 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-05
Teatertidningen 4 2022

2022-11-02
Balder 3 2022
Sydasien 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6
Omkonst sept. 2022

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022

Äldre resuméer