Artiklar från Utställningskritik

Innehåll Utställningskritik #5 2023
2024-01-10 Svampar, mode, arkeologiska fynd och motståndskraft. Det är bara några av ämnena i de utställningar som recenserats i årets sista nummer av Utställningskritik. Relationer mellan konst och vetenskap, fakta och fiktion samt upplevelse och kunskapsförmedling är återkommande ämnen i utställningsvärlden. Även så i detta nummer!»

Innehåll Utställningskritik #4 2023
2023-11-01 Enligt den internationella museiorganisationen ICOM är det ”en permanent institution utan vinstintresse som bidrar till samhället, som forskar, samlar in, bevarar, uttolkar och ställer ut materiellt och immateriellt kulturarv. Museer är öppna för allmänheten, tillgängliga och inkluderande och främjar mångfald och hållbarhet. De verkar och kommunicerar etiskt, professionellt och med bred delaktighet, samt erbjuder allsidiga upplevelser för utbildning, nöje, reflektion och delning av kunskap.” Museer är enligt ICOM tänkta att vara permanenta - men när det kommer till kritan är de flesta museer beroende av uppdragsgivare och finansiärer, som från en dag till en annan kan bestämma sig för att avbryta finansiering eller säga upp lokalkontrakt. Utställningskritiks Amanda Creutzer beskrev i våras hur det gick till när museet HAMN i Fisksätra slog igen portarna. I det här numret är det istället Medeltidsmuseets tur. Det kommunala museet huserar i Riksdagens lokaler och tvingas nu flytta. Vår tidigare redaktör Jan Ohlin har granskat hur det gick till. Vi har också kunnat publicera Fredrik von Feilitzens hyllning till museet från en av höstens demonstrationer på Strömparterren. Även Anna Källén använder sig av ICOMs museidefinition när hon besöker Paradox museum i centrala Stockholm, en institution som utmanar museidiskursen kring såväl vinstintresse som föremålsfokus. Detta årets fjärde nummer av Utställningskritik är Stockholmscentrerat (vi lovar att snart återvända till övriga landet, flera texter är på gång!) men innehåller också några internationella utblickar. I numret hittar ni läsare artiklarna från september och oktober 2023 (och en liten bit in i november). Mycket nöje!»

Utställningskritik #3 2023
2023-08-16 En regnig svensk sommar går mot sitt slut. Regn är museiväder och de första pressmeddelandena om besöksrekord har redan skickats ut. De senaste veckornas extrema skyfall är samtidigt ett varnande exempel på hur de accelererande klimatförändringarna påverkar samhället redan idag. Räkna med fler texter om hållbarhetsfrågor och musei- och utställningsverksamhet framöver!»

Utställningskritik #2 2023
2023-07-01 Utställningsvåren närmar sig sitt slut och snart väntar en sommar förhoppningsvis fylld med museibesök. Kanske hittar du inspiration till nästa museiutflykt här i Utställningskritik?»

Utställningskritik #1 2023
2023-04-20 I detta första nummer för 2023 ryms artiklar publicerade i januari, februari och mars. Våra skribenter rapporterar från Göteborg (gånger tre!), Linköping, Lund, Stockholm, Visby, Berlin och Neapel.»

Utställningskritik #5 2022
2023-03-06 Ett händelserikt utställningsår går mot sitt slut. I efterdyningarna av coronapandemin har fokus istället förskjutits till en orolig omvärld med rysk invasion av Ukraina, en ökande inflation och inte minst ett maktskifte som inledningsvis resulterat i avskaffad fri entré till statliga museer från årsskiftet. Parallellt med detta har ett stort antal utställningar och andra publika aktiviteter ägt rum runt om på svenska museer. Utställningskritik har under året hunnit publicera 55 artiklar varav 27 recensioner. Tack vare förnyat stöd från Kulturrådet fortsätter vi bevaka den svenska utställnings- och museisektorn även nästa år. I årets femte nummer ryms artiklar publicerade från oktober till december 2022. Våra skribenter har besökt Funäsdalen, Härnösand, Malmö, Göteborg, Stockholm, Oslo och Paris.»

Utställningskritik #4 2022
2022-11-14 Välkommen till höstens första nummer av Utställningskritik! Följ med våra skribenter till Norrköping, Skokloster, Skärhamn, Stockholm, Paris och Prag för att ta del av aktuella diskussioner och ämnen i museisektorn, omslutande upplevelser och påkostade utställningsproduktioner. Irène Karlbom Häll och Karin Jonsson har recenserat varsin utställning riktad till barn och familjer ... (från Ledare #4 2022)»

Utställningskritik #3 2022
2022-07-01 Välkomna till årets tredje nummer av Utställningskritik! Tidskriftens skribenter har besökt museer i Lidköping, Stockholm, Lund, Göteborg, Uppsala, Nyköping och Köpenhamn för att rapportera från nya utställningar och återöppnade museer ... (från Ledaren #3 2022) »

Utställningskritik #2 2022
2022-05-07 Välkomna till vårens andra nummer av Utställningskritik. Arbetet med detta nummer har präglats av den pågående ryska invasionen av Ukraina. Den innebär först och främst ett stort mänskligt lidande, men har också visat på kulturarvsinstitutionernas symboliska betydelse i händelse av krig. Kan museer vara forum för de alltmer olika perspektiven på den gemensamma historien även när minneskulturer missbrukas och glider isär? Hanna Sjöberg besökte det Tysk-ryska museet i Karlshorst i mitten av februari - en institution som alltid försökt hantera en föränderlig omvärld men där konsensus kring utställningarnas innehåll kanske inte längre går att nå ... (från Ledare #2 2022)»

Utställningskritik #1 2022
2022-03-02 Välkomna till årets första nummer av Utställningskritik, och mitt (Aron Ambrosianis) första som chefredaktör. Till vardags är jag digital producent vid Nordiska museet men kommer att göra mitt yttersta för att hålla isär dessa dubbla roller, med hjälp av en kompetent styrelse och redaktion. Jag har varit engagerad i UtställningsEstetiskt Forum sedan 2010 och ser fram emot chansen att sätta min prägel på utgivningen. Jag ser två viktiga uppgifter för Utställningskritik framöver: Dels behöver vi fortsätta kritiskt bevaka och recensera museernas publika verksamhet, i praktiken oftast utställningar. Som trogna läsare vet är det svårt att recensera utställningar. Form och innehåll samspelar på ett sätt som kräver mycket av recensenten. Lägg därtill det kunskapsförmedlande uppdrag som museerna har - till skillnad från en roman eller teaterpjäs har kulturhistoriska utställningar ofta ett uttalat pedagogiskt, folkbildande eller på andra sätt uppfordrande syfte som ska giftas ihop med den konstnärliga upplevelsen. Det är svårt att göra en bra utställning, men vi får inte sluta försöka! (från Ledare #1 2022)»

Utställningskritik #6 2021
2022-02-01 Jag fick en fråga om ett superroligt uppdrag: kunde jag tänka mig att vara gästredaktör för ett nummer av Utställningskritik? Jajamensan, såklart. Några av de mest angelägna frågorna idag handlar om hållbarhet och mångfald, men också om vikten av kunskap för att kunna agera i samtiden. Det är med dessa tankar i bakhuvudet som årets sista nummer av Utställningskritik har arbetats fram. Med blicken riktad mot museerna dyker skribenterna ner i ett antal brännande frågor ... (från ledare #6 2022)»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Utställningskritik

Annons:

Senaste nummer:

2024-06-28
Signum 5

2024-06-25
Opera 3 2024

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

Äldre resuméer