lambda nordica

lambda nordica logga
lambda nordica, grundad 1989, är en sakkunniggranskad nordisk vetenskaplig tidskrift som presenterar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till homo/lesbiska/bi/trans och queerstudier.

lambda nordica strävar efter att främja dialogen mellan etablerade och yngre forskare med syftet att inspirera till ökad HLBT-forskning i Norden samt att bidra till öppnandet av nya forskningsfält inom området. Tidskriften introducerar och recenserar också internationell HLBT-litteratur.

lambda nordica ges ut fyra gånger per år, varav ett av numren vanligtvis är ett dubbelnummer.

Sedan januari 2012 publiceras lambda nordica både i pappersupplaga och som Open Access-tidskrift. Allt publicerat material finns i vårt Artikelarkiv, även slutsålda nummer.Utgivare Föreningen Lambda Nordica
Adress
Institutionen för Genus, Kultur och Historia, Södertörns högskola
141 89 Huddinge
Sverige

E-post, red info@lambdanordica.se

Prenumeration
Institutionen för Genus, Kultur och Historia, Södertörns högskola
141 89 Huddinge
Sverige

E-post, pren info@lambdanordica.se

Postgiro 76 92 20-5
Antal nummer per år 4
Prenumerationspris För enskilda 275 kr i Sverige, 375 kr i Europa och 475 kr i övriga världen. För institutioner 550 kr i Sverige, 650 kr i Europa, 750 kr i övriga världen.

Hemsida www.lambdanordica.se
ISSN 1100-2573

Du hittar lambda nordica i hylla Ohjh på biblioteket.
Läs artiklar knutna till lambda nordica
Fler tidskrifter i kategori GENUS

Fler tidskrifter i kategori SOCIALA FRÅGOR

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2014-01-04


Annons:

Senaste nummer:

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

2019-12-06
Kritiker 52 2019

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-30
ponton 3 2019

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

2019-11-02
Nio-Fem 2 2019

2019-10-29
10TAL 32 2019

2019-10-25
Signum 7 2019

Äldre resuméer