dEN aNALOGA sKRIFTEN (nedlagd)

dEN aNALOGA sKRIFTEN (nedlagd) logga


das DAS är nEDLAGD. Eller lagd på is. Någonting med "lagd" är den i varje fall. Det är inte så stor skillnad mot förr. Tidigare kom det nästan aldrig nåt nytt nummer. Numer kommer det aldrig nåt nytt nummer.

Det finns faktiskt ett nummer som är färdigt men som aldrig såg internets ljus. Om man mailar till das_das_das@hotmail.com och ber om det kanske man får en pdf-fil endera dagen.
Förmodligen inte. Men man vet aldrig.

Kanske lever tidskriften vidare, kanske sprids den via folk som laddat hem den. Men förmodligen har den sedan länge raderas. Det finns ett antal tryckta exemplar, av två nummer. I färgtryck. Säkert kan man få köpa sådana om man mailar till das_das_das@hotmail.com.

Väl mött!

Den gamla informationen om dEN aNALOGA sKRIFTEN löd som följer:

das DAS är en nättidskrift för det meningslösa, det misslyckade och annat icke-euklidiskt och 'patafysiskt, och så

das DAS kommer ut med ojämna mellanrum, vi är ganska lata, det är därför, det tar lång tid för oss, men ibland slår vi oss själva med häpnad och gör ett nytt nummer

das DAS har nu en ny nätadress och finns således återigen att läsa ,..., nu på
www.denanalogaskriften.tk
[Länken fungerar ej. /Admin 2014-06-27]


Utgivare iMAGNINÄRT FÖRLAG & Samfundet för icke-euklidisk litteratur

Antal nummer per år 2

Läs artiklar knutna till dEN aNALOGA sKRIFTEN (nedlagd)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDA


Notice: Undefined index: host in /home/www/tidskrift.nu/tidskrift.php on line 197

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2014-07-01


Annons:

Senaste nummer:

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

Äldre resuméer