Värmländsk Kultur

Värmländsk Kultur logga

Föreningen för värmländsk kultur är en förening grundad av Värmlands kulturföreningar. Vår huvudsakliga uppgift är utgivningen av tidskriften Värmländsk kultur. Tidskriften är politiskt obunden och har som mål att spegla värmländsk kultur och kulturtradition genom artiklar, reportage, intervjuer, debattinslag m.m. Den utkommer med sex nummer per år och utdelas till föreningens medlemmar. Den går också att beställa från kansliet eller köpas hos någon av våra återförsäljare. På vår webbplats finns mer information om tidskriften, där kan du också läsa smakprov ur den eller beställa ett provex.Utgivare Föreningen för Värmländsk kultur
Adress
Verkstadsgatan 1
652 19 Karlstad

Tel 054-10 06 19
Fax 054-10 06 19
E-post, red kansliet@varmlandsk-kultur.com

Prenumeration
Verkstadsgatan 1
652 19 Karlstad

Tel 054-10 06 19
Fax 054-10 06 19
E-post, pren kansliet@varmlandsk-kultur.com

Postgiro 333 51-8
Bankgiro 5681-7091
Antal nummer per år 5
Prenumerationspris 180 kr för nya prenumeranter/första året, därefter 220 kr, för organisationsmedlemmar 350 kr.
Provnummer Ja, endast porto tillkommer

Hemsida www.varmlandsk-kultur.com

Du hittar Värmländsk Kultur i hylla Bd på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Värmländsk Kultur
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA

Fler tidskrifter i kategori REGIONALT

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2015-12-10


Annons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer