Tidskrift för genusvetenskap

Tidskrift för genusvetenskap logga
Kvinnovetenskaplig tidskrift startades år 1980 i Lund och redaktionen alternerar mellan olika universitetsstäder. Kvt är Nordens största tidskrift för aktuell forskning som använder kön som analyskategori utifrån ett maktperspektiv. Den presenterar ny tvärvetenskaplig genusforskning och introducerar teorier, begrepp och feministisk debatt.

Kvt ges ut med fyra nummer per år. Oftast kring ett tema som belyses genom nyskrivna artiklar av forskare från olika ämnen. Bland senare nummer kan nämnas Genus & Gud, Män & manligheter, Heder & rätt

Redaktionen välkomnar orginalmanus som skickas in som bifogad fil i Word-format. De bör inte överstiga 25 A4-sidor (max 10 000 ord). Om inte annat avtalats ska texten vara skriven på svenska.

För ytterligare information och hur artiklar och recensioner ska vara utformade, kontakta redaktionen eller gå in på hemsidan.

Kvt är en referee-tidskrift, vilket innebär att alla inkomna manus granskas av en anonym fackgranskare som bedömer manusets lämplighet för publicering. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera artiklarna. Författarna ansvarar själva för innehållet i sina artiklar. För insända ej beställda manuskript ansvaras ej.Utgivare Föreningen Kvinnovetenskaplig tidskrift
Adress
Linköpings Universitet
581 83 Linköping

Tel 054-700 10 00
E-post, red tegeve@oru.se

Prenumeration
Swedish Science Press, Box 118
751 04 Uppsala

Tel 031-743 99 05
Fax 018 – 36 52 77
E-post, pren ekonomitjanst@natverkstan.net

Postgiro 182 08 53-8 (prenumeration)
Bankgiro 5582-1631
Antal nummer per år 4
Prenumerationspris 350 kr, organisationer 500 kr

Hemsida www.tegeve.se
ISSN 0348-8365
Målgrupp Ungdom, Äldre, Medelålders

Du hittar Tidskrift för genusvetenskap i hylla Ohj på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Tidskrift för genusvetenskap
Fler tidskrifter i kategori GENUS

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2014-06-25


Annons:

Senaste nummer:

2018-03-14
Amnesty Press 1 2018

2018-03-09
Signum 2 2018

2018-03-06
KLASS 1 2018

2018-03-02
Accent 1 2018

2018-03-01
Akvarellen 1 2018

2018-02-27
Parnass 1 2018

2018-02-26
Kritiker 45-46

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-28
Akvarellen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

2018-01-20
Nordens Tidning 4 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

2018-01-14
Fokus 1-2 2018
Amnesty Press 4 2017

2018-01-10
Populär Astronomi 4 2017

2018-01-06
Punctum saliens

2018-01-03
Accent 9-10 2018

2018-01-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #35

2017-12-31
OEI 77-78

2017-12-30
KLASS 4 2017
Haimdagar 3-7 2017
Medusa 4 2017

2017-12-21
C´est Bon Anthology 36-37 2017

2017-12-20
Galago 128 2017

2017-12-19
Signum 8 2017
Bildkonstnären 4, 2017
Lira Musikmagasin 5 2017

2017-12-18
Release Music Magazine

2017-12-17
Soundofmusic
Lyrikvännen 4-5 2017

2017-12-15
Provins 4 2017

2017-12-14
Nio-Fem 2 2017

2017-12-12
Kuba 4 2017

Äldre resuméer