Tidskrift för genusvetenskap

Tidskrift för genusvetenskap logga
Kvinnovetenskaplig tidskrift startades år 1980 i Lund och redaktionen alternerar mellan olika universitetsstäder. Kvt är Nordens största tidskrift för aktuell forskning som använder kön som analyskategori utifrån ett maktperspektiv. Den presenterar ny tvärvetenskaplig genusforskning och introducerar teorier, begrepp och feministisk debatt.

Kvt ges ut med fyra nummer per år. Oftast kring ett tema som belyses genom nyskrivna artiklar av forskare från olika ämnen. Bland senare nummer kan nämnas Genus & Gud, Män & manligheter, Heder & rätt

Redaktionen välkomnar orginalmanus som skickas in som bifogad fil i Word-format. De bör inte överstiga 25 A4-sidor (max 10 000 ord). Om inte annat avtalats ska texten vara skriven på svenska.

För ytterligare information och hur artiklar och recensioner ska vara utformade, kontakta redaktionen eller gå in på hemsidan.

Kvt är en referee-tidskrift, vilket innebär att alla inkomna manus granskas av en anonym fackgranskare som bedömer manusets lämplighet för publicering. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera artiklarna. Författarna ansvarar själva för innehållet i sina artiklar. För insända ej beställda manuskript ansvaras ej.Utgivare Föreningen Kvinnovetenskaplig tidskrift
Adress
Linköpings Universitet
581 83 Linköping

Tel 054-700 10 00
E-post, red tegeve@oru.se

Prenumeration
Swedish Science Press, Box 118
751 04 Uppsala

Tel 031-743 99 05
Fax 018 – 36 52 77
E-post, pren ekonomitjanst@natverkstan.net

Postgiro 182 08 53-8 (prenumeration)
Bankgiro 5582-1631
Antal nummer per år 4
Prenumerationspris 350 kr, organisationer 500 kr

Hemsida www.tegeve.se
ISSN 0348-8365
Målgrupp Ungdom, Äldre, Medelålders

Du hittar Tidskrift för genusvetenskap i hylla Ohj på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Tidskrift för genusvetenskap
Fler tidskrifter i kategori GENUS

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2014-06-25


Annons:

Senaste nummer:

2017-12-14
Nio-Fem 2 2017

2017-12-12
Kuba 4 2017
Med andra ord 93 2017
Signum 7 2017
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 8 2017

2017-12-11
Contra
UtställningsEstetiskt Forum 5 2017

2017-12-05
Kritiker 44 2017

2017-11-28
Punctum saliens
Accent 8 2017

2017-11-27
Parnass 4 2017

2017-11-26
Kritiker 43 2017

2017-11-23
Magazin Rom 8 2017

2017-11-22
Opera

2017-11-20
Karavan 3-4 2017

2017-11-17
Punctum saliens

2017-11-14
Tiden Magasin 3 2017
Bright 16 2017

2017-11-13
Konstperspektiv 4 2017

2017-11-10
Alkohol & Narkotika 5 2017
Akvarellen 3 2017
UtställningsEstetiskt Forum 4 2017

2017-11-06
10TAL 27-28 2017

2017-11-05
Populär Poesi 34

2017-11-04
Det grymma svärdet 28 2017

2017-10-31
Rädda Djuren 4 2017

2017-10-30
Fronesis 56-57

2017-10-22
SocialPolitik 2 2017

2017-10-19
Populär Astronomi 3 2017

2017-10-17
Accent 7 2017
Aurora 1-2 2017

2017-10-16
Contra

2017-10-14
Afghanistan-Nytt 3 2017

2017-10-12
Accent 6 2017
Amnesty Press 3 2017

2017-10-11
Tidig Musik 3 2017

2017-10-10
Medusa 3 2017

2017-10-09
Omkonst 41 2017

2017-10-08
Läsliv 3 2017

2017-10-05
Det grymma svärdet 27 2017

2017-10-04
Arkitekturtidskriften KRITIK #34

2017-10-03
Glänta 2-3 2017

2017-10-02
Provins 3 2017
Alkohol & Narkotika 4 2017

2017-10-01
Punctum saliens

2017-09-26
Med andra ord 92 2017

2017-09-25
Kuba 3 2017
Aiolos 57-58 2017

2017-09-24
Magazin Rom 7 2017

2017-09-19
Parnass 3 2017

Äldre resuméer