Tidskrift för genusvetenskap

Tidskrift för genusvetenskap logga
Kvinnovetenskaplig tidskrift startades år 1980 i Lund och redaktionen alternerar mellan olika universitetsstäder. Kvt är Nordens största tidskrift för aktuell forskning som använder kön som analyskategori utifrån ett maktperspektiv. Den presenterar ny tvärvetenskaplig genusforskning och introducerar teorier, begrepp och feministisk debatt.

Kvt ges ut med fyra nummer per år. Oftast kring ett tema som belyses genom nyskrivna artiklar av forskare från olika ämnen. Bland senare nummer kan nämnas Genus & Gud, Män & manligheter, Heder & rätt

Redaktionen välkomnar orginalmanus som skickas in som bifogad fil i Word-format. De bör inte överstiga 25 A4-sidor (max 10 000 ord). Om inte annat avtalats ska texten vara skriven på svenska.

För ytterligare information och hur artiklar och recensioner ska vara utformade, kontakta redaktionen eller gå in på hemsidan.

Kvt är en referee-tidskrift, vilket innebär att alla inkomna manus granskas av en anonym fackgranskare som bedömer manusets lämplighet för publicering. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera artiklarna. Författarna ansvarar själva för innehållet i sina artiklar. För insända ej beställda manuskript ansvaras ej.Utgivare Föreningen Kvinnovetenskaplig tidskrift
Adress
Linköpings Universitet
581 83 Linköping

Tel 054-700 10 00
E-post, red tegeve@oru.se

Prenumeration
Swedish Science Press, Box 118
751 04 Uppsala

Tel 031-743 99 05
Fax 018 – 36 52 77
E-post, pren ekonomitjanst@natverkstan.net

Postgiro 182 08 53-8 (prenumeration)
Bankgiro 5582-1631
Antal nummer per år 4
Prenumerationspris 350 kr, organisationer 500 kr

Hemsida www.tegeve.se
ISSN 0348-8365
Målgrupp Ungdom, Äldre, Medelålders

Du hittar Tidskrift för genusvetenskap i hylla Ohj på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Tidskrift för genusvetenskap
Fler tidskrifter i kategori GENUS

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2014-06-25


Annons:

Senaste nummer:

2018-08-13
Karavan 2 2018

2018-08-12
Populär Poesi 36
Populär Poesi 37
ponton 2 2018

2018-08-06
Glänta 1 2018
Medusa 2 2018
Hjärnstorm 132 2018

2018-08-05
Akvarellen 2 2018

2018-07-14
Bildkonstnären 2 2018

2018-07-12
Arkitekturtidskriften KRITIK #37

2018-07-05
Amnesty Press 2 1018

2018-07-04
Tidskrift för Politisk Filosofi 1 2018

2018-07-01
Kritiker 47 2018

2018-06-30
Populär Astronomi 2 2018
Divan 1-2 2018

2018-06-26
Lira Musikmagasin 3 2018
Galago 131 2018
Bild & Bubbla 215 2018

2018-06-25
Signum 5 2018
Fjärde Världen 2 2018
Nordens Tidning 2 2018

2018-06-24
C´est Bon Anthology 40-41 2018

2018-06-21
Lyrikvännen 4 2018
Accent 4 2018

2018-06-20
Opera 3 2018
Teatertidningen 2-3 2018
Revolution 22 2108

2018-06-12
Bild & Bubbla 214 2018
KLASS 2 2018

2018-06-10
Tidig Musik 2 2018

2018-06-03
Parnass 2 2018

2018-06-01
Tiden Magasin 1 2018

2018-05-30
Nio-Fem 1 2018

2018-05-28
Kuba 2 2018
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 9 2018

2018-05-25
Accent 3 2018

2018-05-23
Teatertidningen 1 2018

2018-05-21
Lyrikvännen 2-3 2018
Revolution 21 2018

2018-05-18
Signum 4 2018

2018-05-16
Contra 2 2018

2018-05-09
Arkitekturtidskriften KRITIK #36
ponton 1 2018

2018-05-03
UtställningsEstetiskt Forum 1 2018

2018-05-01
Ottar 4 2017

2018-04-30
Arche 62-63 2018

2018-04-29
É Romani Glinda 6 2017

2018-04-26
Nordens Tidning 1 2018
Fronesis 58-59 2018
Revolution 20 2018

Äldre resuméer