Tidningen Svensk Revy

Tidningen Svensk Revy logga
Tidning för Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige (LIS). Allt om revyer; reportage och intervjuer med aktuella personer på och bakom scen.Utgivare Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige - LIS
Adress
Landbogatan 4
521 42 Falköping

Tel 0515-185 20
Fax 0515-812 42
E-post, red lis@artech.se

Prenumeration
Landbogatan 4
521 42 Falköping

Tel 0515-185 20
Fax 0515-812 42
E-post, pren lis@artech.se

Postgiro 14 25 73-5
Antal nummer per år 4
Prenumerationspris On-line tidskrift

Hemsida www.lis.nu
ISSN 1100-5521
Annonsprisbild:
  Färg: 3200kr/helsida
  Färg: 1950kr/halvsida
  Färg: 1250kr/kvartsida
  Annonsering: Annonsera i Tidningen Svensk Revy

Du hittar Tidningen Svensk Revy i hylla Iköa-c på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Tidningen Svensk Revy
Fler tidskrifter i kategori DANS, FILM, TEATER & UTSTÄLLNINGAR


Sök på www.lis.nu

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2015-07-20


Annons:

Senaste nummer:

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

Äldre resuméer