Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen logga

Tidningen Kulturen är ...

En tidning som seriöst, professionellt och utan rädsla törs möta det nya i kulturen och samhället: politiskt, innehållmässigt, formmässigt och inte minst geografiskt. Även om vi kommer att ta itu med det som sker i Sverige, kommer tidningen att öppna sig mot den övriga världen och ha ett djupt engagemang och en rakryggad medvetenhet.

En tidning som ger plats för vanliga nyheter, reportage och kritik, men också för det icke-etablerade i kulturen och samhället.

En tidning som är öppen i kommunikationen med läsarna och som grundar sin policy på en yrkeskunnande journalistik men som samtidigt ger plats åt unga skribenter och kunniga medborgare, även från andra kulturer.

En tidning som vi gör med och för passion och kärlek för kulturens och människans alla ansikten och gestaltningar.

En tidning som kommer att ha längre och djupare artiklar än många andra tidningar, vi kommer att ha personporträtt, reportage och debatt. Vi kommer att vara kritiska mot den kulturella maktapparaten, arbeta för transparens och individuella fri- och rättigheter.

--------------------------------------------------------

I september 2006 sjösatte vi officiellt och på allvar tidningenkulturen.se. Webplatsen var det första steget mot en ny, tryckt nyhetstidning med kulturell prägel. I början av 2007 tog vi tidningens andra steg och kom ut i tryckt form, en gång i veckan. År 2008 tar vi nästa steg, vi bibehåller veckoutgivningen på nätet, men övergår till månadsutgivning i tryckt form i vår strävan att fokusera på såväl kvalitativ analys och diskussion som på nyheter, allt i syfte att ge er läsare en så heltäckande bevakning som möjligt.

Tidningen Kulturen är en oberoende nyhetstidning. Det är naturligtvis svårt att inte genomsyras av politik, men vi accepterar ingen partidominans och ingen specifik politisk idé. Vår grundläggande värdering innebär snarare kritisk granskning och att vi uppmuntrar olika åsikter att konfrontera varandra i ett gott, demokratiskt samtal. Bland våra medarbetare finns representanter från de allra flesta ideologier och politiska idéer. Det är en av Tidningen Kulturens styrkor, vilken förlänar oss en intressant och ständigt spännande utsikt över vardagens händelser och egenheter.

Välkommen till en genuin kulturtidning!Utgivare Johan Hammarström - Text & Kultur

E-post, red redaktion@tidningenkulturen.se

Prenumeration
Skolgatan 41
903 27 Umeå
Sverige

Tel 090 - 145 405
E-post, pren prenumeration@tidningenkulturen.se

Postgiro 6139141-3
Antal nummer per år 12
Prenumerationspris Helår (12 nr) · 545 kr, Halvår · 275 kr, Kvartal · 145 kr, Lösnummer · 49 kr
Provnummer Gratis provnummer på www.tidningenkulturen.se/gratis!
Finns att köpa Försäljningsställen runt om i landet, däribland Presstopbutikerna. På internet rekommenderas www.tidskriftsbutiken.se

Hemsida www.tidningenkulturen.se
ISSN 1654-1979

Läs artiklar knutna till Tidningen Kulturen
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA

Köp denna tidskrift


Sök på www.tidningenkulturen.se

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2014-07-01


Annons:

Senaste nummer:

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-15
Amnesty Press 2 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-05-04
Karavan 1 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

Äldre resuméer