Svensk Bokhandel

Svensk Bokhandel logga

Tidningen Svensk Bokhandel utkommer med 21 nummer per år. Tre av dessa är katalognummer som tar upp vår-, sommar- och höstutgivningen. Katalogerna har stor spridning också utanför kretsen av prenumeranter.

Tidningsaktiebolaget bildades 1952 i samband med att bokförläggarnas Svensk Bokhandelstidning och bokhandlarnas Bokhandlaren slogs ihop till en för föreningarna gemensam branschtidning - Svensk Bokhandel.

Tidningen bevakar självständigt bokbranschens utveckling genom nyhetsartiklar, större granskande genomgångar, analyser, reportage och debattinlägg.Utgivare Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen
Adress
Box 68 88
113 86 Stockholm

Tel 08 - 545 417 70
E-post, red redaktion@svb.se

Prenumeration
Box 68 88
113 86 Stockholm

Tel 0770 - 45 71 51
E-post, pren prenumeration@svb.se

Postgiro 45 71 09-7
Bankgiro 576-3974
Antal nummer per år 21
Prenumerationspris Helår 790 kr, inom Sverige
Digital utgåva 650 kr
Provnummer 2 månader 79 kr
Finns att köpa Direkt från red, vissa bokhandlar.

Hemsida www.svb.se
ISSN 0039-6451
Annonsprisbild:
  Annonsering: ANNONSERA
Målgrupp Äldre, Medelålders

Du hittar Svensk Bokhandel i hylla Ad-c på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Svensk Bokhandel
Fler tidskrifter i kategori BOK- & BIBLIOTEKSVÄSEN

Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2016-10-08


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer