Stenografen

Stenografen loggaStenografen – Tidning för svensk snabbskrift är Sveriges enda tidning om och på stenografi. Den riktar sig till alla stenografikunniga och till alla som är intresserade av att lära sig ett lätt och rationellt sätt att skriva snabbt. Stenografen – tidning för svensk snabbskrift är organ för Melinska Stenografförbundet, en organisation som verkar för Melins stenografi i Sverige.

Stenografen innehåller fackartiklar och nyhetsnotiser i typtryck och ett urval artiklar i blandade ämnen skrivna på stenografi. I varje nummer finns också två hastighetsövningar. Fackartiklarna handlar om stenografi och stenografer, förbundets verksamhet, språkfrågor och liknande ämnen. Artiklarna på stenografi är främst avsedda som läsövningar.

Eftersom Melins stenografisystem i praktiken är det enda som används i Sverige fungerar förbundet som en sammanslutning för alla svenska stenografer.

Förbundet bildades den 2 december 1899 och arbetar bl.a. genom att:
ge ut en tidskrift som fungerar som medlemsblad
verka för och anordna kurser i stenografi, samt
anordna tävlingar i stenografi och prov för stenografimärken.


Utgivare Melinska stenografförbundet
Adress
Box 636
101 32 Stockholm

Tel 070 - 582 22 90
E-post, red tidningen@stenografi.nu

Prenumeration
Box 636
101 32 Stockholm

Postgiro 15 40 65-7
Bankgiro 518-5103
Antal nummer per år 4
Prenumerationspris 200 kr medlem/medlemsavgift, 220 kr ick medlem

Hemsida www.stenografi.nu
ISSN 0490-9437

Du hittar Stenografen i hylla Qbg på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Stenografen
Fler tidskrifter i kategori MEDIA & SPRÅK

Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2020-02-07


Annons:

Senaste nummer:

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023
Parnass 3 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-09
Populär Astronomi 2 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

Äldre resuméer