Nova science fiction (Nedlagd?)

Nova science fiction (Nedlagd?) logga
Nova science fiction är Nordens största tidskrift för och om science fiction. Varje nummer erbjuder på 160 sidor mellan fem och tio noveller/kortromaner av ledande sf-författare från både det anglosaxiska språkområdet och skandinavien; dessutom ledare, författarpresentationer, bok- och filmrecensioner och ibland essäer. Då och då publiceras nummer där temasektioner ägnas centrala författarskap eller motiv inom sf-litteraturen.

I de första 20 numren har Nova science fiction publicerat 120 noveller och korta romaner av 65 författare, bland dem Ray Bradbury, Cory Doctorow, Harlan Ellison, Nicola Griffith, Bertil Mårtensson, Linda Nagata, Joyce Carol Oates, Jennifer Pelland, Andreas Roman, Joanna Russ, Alice Sheldon, Johanna Sinisalo, Sven Christer Swahn och Connie Willis.

Vid den europeiska sf-kongressen i Fiuggi i Italien den 26–29 mars 2009 tilldelades Nova science fiction Europeiska sf-sällskapets pris till Europas bästa science fiction-tidskrift.Utgivare John-Henri Holmberg

Tel 042-237233
E-post, red john-henri@replik.se

Prenumeration
Box 94
SE-260 40 Viken
Sverige

Postgiro 52 80 97-9
Antal nummer per år 4
Prenumerationspris 250 kr
Provnummer 75 kr
Finns att köpa Sf-bokhandeln, Pres Stop m fl

Hemsida www.replik.se/novasf
ISSN 0280-3232

Du hittar Nova science fiction (Nedlagd?) i hylla Hc(e) på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Nova science fiction (Nedlagd?)
Fler tidskrifter i kategori NEDLAGDA

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2014-05-15


Annons:

Senaste nummer:

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

Äldre resuméer