Musikant-Kammarmusiknytt

Musikant-Kammarmusiknytt logga
Musikant är en flerstämmig komposition. Temat för ledstämman är att som medlemstidning för Sveriges Orkesterförbund förse orkestrar och musiker med nödvändig information. Tidningen ska manifestera förbundets syften och spegla verksamheten. Urvalet av orkesterformer ska göras i proportion till medlemsantal, och tidningen ska lyfta fram både manliga och kvinnliga förebilder. Goda idéer och exempel ska lyftas fram. Musikant-Kammarmusiknytt är i första hand en medlemstidning för Sveriges Orkesterförbund. Innehållet varierar från allmän musikaliskt information, ny musik, repertoartips, fortbildning till presentationer av unga svenska musiker och dirigenter.Utgivare Sveriges Orkesterförbund
Adress
Linnegatan 14
114 47 Stockholm

Tel 070-775 99 11
Fax 08-470 24 24
E-post, red info@orkester.nu

Prenumeration
Kansli Box 1148
171 23 Solna

Tel 08-470 24 42
E-post, pren orkester@areldata.se

Postgiro 36 46 59-3
Antal nummer per år 4
Prenumerationspris 150 kr

Hemsida http://www.orkester.nu/?page_id=634
Annonsprisbild:
  Annonsering: Annonsera i Musikant-Kammarmusiknytt

Du hittar Musikant-Kammarmusiknytt i hylla Ij på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Musikant-Kammarmusiknytt
Fler tidskrifter i kategori MUSIK

Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2016-03-11


Annons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer