Musikant-Kammarmusiknytt

Musikant-Kammarmusiknytt logga
Musikant är en flerstämmig komposition. Temat för ledstämman är att som medlemstidning för Sveriges Orkesterförbund förse orkestrar och musiker med nödvändig information. Tidningen ska manifestera förbundets syften och spegla verksamheten. Urvalet av orkesterformer ska göras i proportion till medlemsantal, och tidningen ska lyfta fram både manliga och kvinnliga förebilder. Goda idéer och exempel ska lyftas fram. Musikant-Kammarmusiknytt är i första hand en medlemstidning för Sveriges Orkesterförbund. Innehållet varierar från allmän musikaliskt information, ny musik, repertoartips, fortbildning till presentationer av unga svenska musiker och dirigenter.Utgivare Sveriges Orkesterförbund
Adress
Linnegatan 14
114 47 Stockholm

Tel 070-775 99 11
Fax 08-470 24 24
E-post, red info@orkester.nu

Prenumeration
Kansli Box 1148
171 23 Solna

Tel 08-470 24 42
E-post, pren orkester@areldata.se

Postgiro 36 46 59-3
Antal nummer per år 4
Prenumerationspris 150 kr

Hemsida http://www.orkester.nu/?page_id=634
Annonsprisbild:
  Annonsering: Annonsera i Musikant-Kammarmusiknytt

Du hittar Musikant-Kammarmusiknytt i hylla Ij på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Musikant-Kammarmusiknytt
Fler tidskrifter i kategori MUSIK

Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2016-03-11


Annons:

Senaste nummer:

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

2019-01-20
Divan 3-4 2018

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-11
Aiolos 60-61 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-30
Kritiker 49-50 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

2018-12-23
Tidig Musik 4 2018

2018-12-20
Medusa 4 2018

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-07
UtställningsEstetiskt Forum 5 2018

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018
Nutida Musik 272 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-30
Lira Musikmagasin 4 2018

2018-11-29
Amnesty Press 4 2018

2018-11-26
Tiden Magasin 3 2018
Fronesis 60-61 2018

2018-11-25
Punctum saliens

2018-11-23
Accent 7 2018

2018-11-22
Opera 5 2018
Parnass 4 2018

2018-11-18
Ottar 3 2018

2018-11-08
Accent 6 2018

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018
Tiden Magasin 2 2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018
Nutida Musik 271 2018

Äldre resuméer