KultOrg

KultOrg logga
KulturOrgan Skadinaujo startade upp som en tidskrift år 2000 med mål att revitalisera och undersöka Skandinavisk kultur. Tidskriften blev ett forum för detta, innehållande material på de skandinaviska språken. Meningen är alltså att skapa en gemensam arena för frågeställningar om vad som är våran kultur, och vilka uttryck den kan ta. I praktiken är målet kulturfrämjande arbete och förmedling av detta. Med det menar vi att arrangera och genomföra tradioner och förmedla kunskap i form av studier inom aktuella områden. Sådana här studier, rapporter, forskningsresultat är oftast svårtillgängliga. För att få en överblick över läsvärda verk krävs också en insats, något som gör förmedlingsarbetet i tidskriften till ett viktigt arbete i våra ögon. I tillägg till den förmedlingen som sker via föreningsbladet försöker vi att återutge svårtillgängliga klassiker. Andra verk som vi menar är viktiga, har vi försökt att göra tillgängliga.

Kulturtidsskriftet KultOrg publiserer artikler med en bred tematisk spredning med det formål å formidle kunnskap om den skandinaviske kulturelle og religiøse arv, og å formidle den skandinaviske identiteten til nye generasjoner. Tidsskriftets tematiske hovedpunkter:

Arkeologi.
Vår eldste historie og kulturelle opprinnelse står sentralt i KultOrg. I den søker vi de indoeuropeiske røttene som har vært sentrale i den skandinaviske og europeiske kulturen helt opp til vår egen tid.

Folkeminne.
Mye av den skandinaviske arven ligger gjemt i stedsnavn, skikker og tradisjoner, sagn og myter etc. KultOrg ønsker å heve kunnskapen om vår kulturelle arv som ligger skjult i disse tradisjonene, og som ofte har røtter helt tilbake til det indoeuropeiske.

Natur.
Den skandinaviske kulturelle arv er nært forbundet med naturen. KultOrg fremmer et natursyn som er i samsvar med vår kulturelle arv. Det sprer seg fra miljøengasjement, kunnskap om selvberging og til formidling av den skandinaviske naturens egenart.Utgivare KulturOrgan Skadinaujo
Adress
Pb. 41
5486 Rosendal
Norge

Tel (+47) 98 09 16 17
E-post, red istab@kultorg.com

Prenumeration
Pb. 41
5486 Rosendal
Norge

E-post, pren istab@kultorg.com

Antal nummer per år 2
Prenumerationspris 200 kr
Provnummer Ja

Hemsida www.kultorg.com

Läs artiklar knutna till KultOrg
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA

Fler tidskrifter i kategori BILDNING & UNDERVISNING

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2016-01-18


Annons:

Senaste nummer:

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023
Utställningskritik 1 2023

2023-04-19
KLASS 1 2023

2023-04-07
Medusa 1 2023

2023-04-06
Signum 3
Amnesty Press 1 2023

2023-04-05
Kritiker 65-66 2022

2023-04-01
Tidig Musik 1 2023

2023-03-24
Släkthistoriskt Forum 1 2023

2023-03-15
Glänta 2 2022

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 2

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

2023-01-29
Divan 3-4 2022

Äldre resuméer