Kontur

Kontur logga


Den finlandssvenska kulturtidskriften Kontur har i två decennier varit ett forum för tankar och skeenden utanför mainstreamkulturen. Udda men intressanta och angelägna fenomen och strömningar inom litteraturen har belysts och diskuterats i tidskriften som i dag verkar i en medievärld allt mer präglad av kommersialismens principer. I snuttifieringens tidevarv fungerar Kontur som en motpol – som en rofull oas för mer kontemplativa texter.
Tidskriften Kontur utkommer fyra gånger om året. Det främsta bevakningsområdet är litteratur, men tidskriften tar också tag i allmänkulturella ämnen i form av essäer, intervjuer, reportage, kolumner och andra tänkbara textformer.
Tidskriften utkommer som en bilaga till Ny Tid (upplaga ca 2000), men är en självständig helhet med egna redaktörer. Formatet är tabloid och utgivningsort Helsingfors.Utgivare Sonja Mäkelä

E-post, red redaktion.kontur@gmail.com

E-post, pren redaktion.kontur@gmail.com

Antal nummer per år 4

Hemsida www.kontur.fi
ISSN 1456-0518

Läs artiklar knutna till Kontur
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2015-07-09


Annons:

Senaste nummer:

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020
Accent 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019

Äldre resuméer