Kontur

Kontur logga


Den finlandssvenska kulturtidskriften Kontur har i två decennier varit ett forum för tankar och skeenden utanför mainstreamkulturen. Udda men intressanta och angelägna fenomen och strömningar inom litteraturen har belysts och diskuterats i tidskriften som i dag verkar i en medievärld allt mer präglad av kommersialismens principer. I snuttifieringens tidevarv fungerar Kontur som en motpol – som en rofull oas för mer kontemplativa texter.
Tidskriften Kontur utkommer fyra gånger om året. Det främsta bevakningsområdet är litteratur, men tidskriften tar också tag i allmänkulturella ämnen i form av essäer, intervjuer, reportage, kolumner och andra tänkbara textformer.
Tidskriften utkommer som en bilaga till Ny Tid (upplaga ca 2000), men är en självständig helhet med egna redaktörer. Formatet är tabloid och utgivningsort Helsingfors.Utgivare Sonja Mäkelä

E-post, red redaktion.kontur@gmail.com

E-post, pren redaktion.kontur@gmail.com

Antal nummer per år 4

Hemsida www.kontur.fi
ISSN 1456-0518

Läs artiklar knutna till Kontur
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2015-07-09


Annons:

Senaste nummer:

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

Äldre resuméer