Humanisten

Humanisten loggaHumanisterna är en livsåskådningsorganisation som utgår från att människans förnuft, frihet och ansvar banar vägen för en bättre värld.

Vi slår vakt om det sekulära samhället och separationen mellan religion och politik. Var människas livsåskådning är en privat angelägenhet och ska inte ha bäring i hur andra ska leva.
Vi förespråkar religions- och övertygelsefrihet, vilket innebär att man är fri att tro, och att inte tro på religion, samt fri att helt byta livsåskådning.
Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar.
Vi förhåller oss till omvärlden med nyfikenhet och kritiskt tänkande, och fördömer dogmatism. Det finns inga givna svar som inte kan ifrågasättas. Vi är ödmjuka inför att det idag finns mycket som vi inte vet. När ny kunskap uppkommer så har vi rätt att ändra uppfattning.
Vi förespråkar att vi människor skapar vår egen mening med våra liv. För oss infinner sig det andaktsfulla i närheten till andra människor, konsten, litteraturen, musiken, och naturen.
Vi anser att ceremonier spelar en viktig roll för att lyfta fram betydelsefulla milstolpar i människors liv. Därför erbjuder Humanisterna sekulära barnvälkomnanden, bröllop, och begravningar. För ungdomar erbjuder Humanisterna även sekulära konfirmationer grundade i normkritiskt tänkande.


Innehållet i medlemstidningen är till största del författat av förbundets medlemmar. De åsikter som uttrycks i tidningen behöver inte stämma överens med Humanisternas ställningstaganden, utan avspeglar en i förbundet pågående debatt.

Som medlem i Humanisterna bidrar du till att humanismen utvecklas i Sverige och internationellt. Du kan påverka förbundets verksamhet demokratiskt och får medlemstidning Humanisten.

Visa ditt stöd för vår verksamhet genom att gå med i Humanisterna!Utgivare Humanisterna

E-post, red humanisten@humanisterna.se

Antal nummer per år 4
Prenumerationspris Medlemskap 365 kr, studerande under 26 gratis och över 180 kr.

Hemsida humanisterna.se/medlemstidningen/
ISSN 2002-1437

Läs artiklar knutna till Humanisten
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN

Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2021-02-04


Annons:

Senaste nummer:

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

Äldre resuméer