Humanisten

Humanisten loggaHumanisterna är en livsåskådningsorganisation som utgår från att människans förnuft, frihet och ansvar banar vägen för en bättre värld.

Vi slår vakt om det sekulära samhället och separationen mellan religion och politik. Var människas livsåskådning är en privat angelägenhet och ska inte ha bäring i hur andra ska leva.
Vi förespråkar religions- och övertygelsefrihet, vilket innebär att man är fri att tro, och att inte tro på religion, samt fri att helt byta livsåskådning.
Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar.
Vi förhåller oss till omvärlden med nyfikenhet och kritiskt tänkande, och fördömer dogmatism. Det finns inga givna svar som inte kan ifrågasättas. Vi är ödmjuka inför att det idag finns mycket som vi inte vet. När ny kunskap uppkommer så har vi rätt att ändra uppfattning.
Vi förespråkar att vi människor skapar vår egen mening med våra liv. För oss infinner sig det andaktsfulla i närheten till andra människor, konsten, litteraturen, musiken, och naturen.
Vi anser att ceremonier spelar en viktig roll för att lyfta fram betydelsefulla milstolpar i människors liv. Därför erbjuder Humanisterna sekulära barnvälkomnanden, bröllop, och begravningar. För ungdomar erbjuder Humanisterna även sekulära konfirmationer grundade i normkritiskt tänkande.


Innehållet i medlemstidningen är till största del författat av förbundets medlemmar. De åsikter som uttrycks i tidningen behöver inte stämma överens med Humanisternas ställningstaganden, utan avspeglar en i förbundet pågående debatt.

Som medlem i Humanisterna bidrar du till att humanismen utvecklas i Sverige och internationellt. Du kan påverka förbundets verksamhet demokratiskt och får medlemstidning Humanisten.

Visa ditt stöd för vår verksamhet genom att gå med i Humanisterna!Utgivare Humanisterna

E-post, red humanisten@humanisterna.se

Antal nummer per år 4
Prenumerationspris Medlemskap 365 kr, studerande under 26 gratis och över 180 kr.

Hemsida humanisterna.se/medlemstidningen/
ISSN 2002-1437

Läs artiklar knutna till Humanisten
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN

Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2021-02-04


Annons:

Senaste nummer:

2021-02-27
Orientaliska Studier 163 2020

2021-02-26
Konstperspektiv 1 2021

2021-02-23
Akvarellen 1 2021

2021-02-22
Opera 1 2021

2021-02-21
Accent 1 2021

2021-02-10
Sydasien 1 2021

2021-02-08
Fronesis 68-69 2020

2021-02-05
Parnass 4 2020

2021-02-04
Tydningen 37-38 2020

2021-02-01
Current Swedish Archaeology 28 2020
Karavan 4 2020

2021-01-31
Karavan 3 2020

2021-01-30
Teatertidningen 5 2020
Balder 4 2020
Respons 6 2020

2021-01-29
Signum 1

2021-01-28
Bild & Bubbla 225 2020

2021-01-27
Arbetarhistoria 3-4 2020
C´est Bon Anthology vol 50 2020

2021-01-25
Orientaliska Studier 162 2020

2021-01-24
Kritiker 4 2020

2021-01-21
Karavan 2 2020

2021-01-20
Alkohol & Narkotika 6 2020

2021-01-19
Lira Musikmagasin 4 2020
Karavan 1 2020

2021-01-18
Omkonst v. 3 2021
Jefferson 4 2020

2021-01-17
Karavan 4 2019

2021-01-16
Karavan 3 2019

2021-01-15
Karavan 2 2019

2021-01-14
Divan 3-4 2020

2021-01-12
Populär Poesi 46 2020

2021-01-10
Glänta 3 2020

2021-01-06
SocialPolitik 2 2020

2021-01-05
Populär Astronomi 4 2020

2021-01-03
Hjärnstorm 140-141 2020

2021-01-02
Accent 5 2020
Lyrikvännen 6 2020

2020-12-27
Akvarellen 4 2020

2020-12-23
Utställningskritik 6 2020

2020-12-22
Världshorisont 4 2020

2020-12-20
Haimdagar 5-6 2020

2020-12-19
Amnesty Press 4 2020

2020-12-18
Signum 8

2020-12-16
20TAL 2 2020
Tidig Musik 4 2020

2020-12-15
Medusa 4 2020

2020-12-14
KLASS 4 2020

2020-12-10
Nio-Fem 2 2020
Bild & Bubbla 224 2020

Äldre resuméer