Humanisten

Humanisten loggaHumanisterna är en livsåskådningsorganisation som utgår från att människans förnuft, frihet och ansvar banar vägen för en bättre värld.

Vi slår vakt om det sekulära samhället och separationen mellan religion och politik. Var människas livsåskådning är en privat angelägenhet och ska inte ha bäring i hur andra ska leva.
Vi förespråkar religions- och övertygelsefrihet, vilket innebär att man är fri att tro, och att inte tro på religion, samt fri att helt byta livsåskådning.
Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar.
Vi förhåller oss till omvärlden med nyfikenhet och kritiskt tänkande, och fördömer dogmatism. Det finns inga givna svar som inte kan ifrågasättas. Vi är ödmjuka inför att det idag finns mycket som vi inte vet. När ny kunskap uppkommer så har vi rätt att ändra uppfattning.
Vi förespråkar att vi människor skapar vår egen mening med våra liv. För oss infinner sig det andaktsfulla i närheten till andra människor, konsten, litteraturen, musiken, och naturen.
Vi anser att ceremonier spelar en viktig roll för att lyfta fram betydelsefulla milstolpar i människors liv. Därför erbjuder Humanisterna sekulära barnvälkomnanden, bröllop, och begravningar. För ungdomar erbjuder Humanisterna även sekulära konfirmationer grundade i normkritiskt tänkande.


Innehållet i medlemstidningen är till största del författat av förbundets medlemmar. De åsikter som uttrycks i tidningen behöver inte stämma överens med Humanisternas ställningstaganden, utan avspeglar en i förbundet pågående debatt.

Som medlem i Humanisterna bidrar du till att humanismen utvecklas i Sverige och internationellt. Du kan påverka förbundets verksamhet demokratiskt och får medlemstidning Humanisten.

Visa ditt stöd för vår verksamhet genom att gå med i Humanisterna!Utgivare Humanisterna

E-post, red humanisten@humanisterna.se

Antal nummer per år 4
Prenumerationspris Medlemskap 365 kr, studerande under 26 gratis och över 180 kr.

Hemsida humanisterna.se/medlemstidningen/
ISSN 2002-1437

Läs artiklar knutna till Humanisten
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN

Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2021-02-04


Annons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer