Hujådå

Hujådå logga

Hujådå (sv. Union) är Assyriska Riksförbundets medlemstidning i form av denna webbtidning. Förbundet grundade denna tidskrift 1978. Hujådå utges idag på svenska och assyriska (tidigare även på engelska, arabiska och turkiska). Hujådå vänder sig till allmänheten.

Hujådå fungerar som en kulturell, nyhets- och informationstidning. Dess mål är att integrera sina läsare genom att informera, upplysa och utbilda om det svenska samhället och dessutom informera om den egna gruppen i världen och i hemländerna.

Tidskriftens mål är att vara en bro/länk mellan svenska assyrier, nyanlända assyrier och infödda svenskar. Tidskriften har också som mål att vara en kanal för sina unga läsare i identitetssökandet.Utgivare Assyriska Riksförbundet i Sverige, ARS
Adress
Box 6019
151 06 Södertälje

Tel 08-550 166 83
Fax 08-550 115 93
E-post, red redaktionen@hujada.com

Postgiro 432 23 92-4
Bankgiro 5353-5266
Prenumerationspris 300 kr/år privat, 500 kr/år institution

Hemsida www.hujada.com
ISSN 0348-3525
Annonsprisbild:
  Annonsering: För annonsbokning på hujada.com, vänligen skicka ett mejl till info@tbaconsulting.se

Du hittar Hujådå i hylla Bkz på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Hujådå
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA

Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Sök på www.hujada.com

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2014-11-28


Annons:

Senaste nummer:

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

Äldre resuméer