Hujådå

Hujådå logga

Hujådå (sv. Union) är Assyriska Riksförbundets medlemstidning i form av denna webbtidning. Förbundet grundade denna tidskrift 1978. Hujådå utges idag på svenska och assyriska (tidigare även på engelska, arabiska och turkiska). Hujådå vänder sig till allmänheten.

Hujådå fungerar som en kulturell, nyhets- och informationstidning. Dess mål är att integrera sina läsare genom att informera, upplysa och utbilda om det svenska samhället och dessutom informera om den egna gruppen i världen och i hemländerna.

Tidskriftens mål är att vara en bro/länk mellan svenska assyrier, nyanlända assyrier och infödda svenskar. Tidskriften har också som mål att vara en kanal för sina unga läsare i identitetssökandet.Utgivare Assyriska Riksförbundet i Sverige, ARS
Adress
Box 6019
151 06 Södertälje

Tel 08-550 166 83
Fax 08-550 115 93
E-post, red redaktionen@hujada.com

Postgiro 432 23 92-4
Bankgiro 5353-5266
Prenumerationspris 300 kr/år privat, 500 kr/år institution

Hemsida www.hujada.com
ISSN 0348-3525
Annonsprisbild:
  Annonsering: För annonsbokning på hujada.com, vänligen skicka ett mejl till info@tbaconsulting.se

Du hittar Hujådå i hylla Bkz på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Hujådå
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA

Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Sök på www.hujada.com

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2014-11-28


Annons:

Senaste nummer:

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020
Accent 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

Äldre resuméer