Folket i Bild Kulturfront

Folket i Bild Kulturfront logga
Folket i Bild/Kulturfront är en partipolitiskt obunden tidskrift till försvar för yttrande- och tryckfriheten, för en folkets kultur och antiimperialism.
Tidningen innehåller reportage, noveller, kultur, debatt och recensioner. Av princip tar vi inte emot statsbidrag.

Indexeras i ArtikelSök.

Medlem kan den bli som erkänner föreningens program och stadgar samt betalar årlig medlemsavgift. Du har då rätt att närvara på föreningens stämma med yttrande och förslagsrätt.
Avgiften är fastställd till 300 kr på stämman 2020. Den kan betalas på pg 704588-3 alt Swish 123 224 0356.Utgivare Föreningen Folket i Bild/Kulturfront
Adress
Folket i Bild/Kulturfront
Pontonjärsgatan 23
112 36 Stockholm

Tel 073-8527506
E-post, red red@fib.se

Tel 073-8527506
E-post, pren prenumeration@fib.se

Postgiro 70 45 88-3
Antal nummer per år 12
Prenumerationspris 570 kr, stödpren. helår 850 kr
Finns att köpa Här lista.

Hemsida www.fib.se
ISSN 0345-3073

Du hittar Folket i Bild Kulturfront i hylla Bda på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Folket i Bild Kulturfront
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2021-09-15


Annons:

Senaste nummer:

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

Äldre resuméer