Folket i Bild Kulturfront

Folket i Bild Kulturfront logga
Folket i Bild/Kulturfront är en partipolitiskt obunden tidskrift till försvar för yttrande- och tryckfriheten, för en folkets kultur och antiimperialism.
Tidningen innehåller reportage, noveller, kultur, debatt och recensioner. Av princip tar vi inte emot statsbidrag.

Indexeras i ArtikelSök.

Medlem kan den bli som erkänner föreningens program och stadgar samt betalar årlig medlemsavgift. Du har då rätt att närvara på föreningens stämma med yttrande och förslagsrätt.
Avgiften är fastställd till 300 kr på stämman 2020. Den kan betalas på pg 704588-3 alt Swish 123 224 0356.Utgivare Föreningen Folket i Bild/Kulturfront
Adress
Folket i Bild/Kulturfront
Pontonjärsgatan 23
112 36 Stockholm

Tel 073-8527506
E-post, red red@fib.se

Tel 073-8527506
E-post, pren prenumeration@fib.se

Postgiro 70 45 88-3
Antal nummer per år 12
Prenumerationspris 570 kr, stödpren. helår 850 kr
Finns att köpa Här lista.

Hemsida www.fib.se
ISSN 0345-3073

Du hittar Folket i Bild Kulturfront i hylla Bda på biblioteket.
Läs artiklar knutna till Folket i Bild Kulturfront
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA

Köp denna tidskrift

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2021-09-15


Annons:

Senaste nummer:

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-03
Karavan 1 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

Äldre resuméer