2000-Talets Vetenskap

2000-Talets Vetenskap logga


2000-Talets Vetenskap ges ut av den ideella föreningen SARA, en förkortning för Svenska Aidsgruppen mot RAsism. Den bildades den 17 juni 1990 i Uppsala av några människor, som insåg att etablissemanget utnyttjade problematiken runt HIV/aids att sprida fördomar mot sjukdomen. Forskaretablissemanget hade t ex okritiskt anammat Gallo-Essex' grönapemyt om att aids uppstått när afrikanska negrer hade flitigt umgänge med dessa. En sådan ogrundad hypotes kom att kraftigt förstärka rasismen i Sverige.
Artiklarna i 2000-Talets Vetenskap syftar till att skapa underlag för en konstruktiv dialog mellan traditionell, gammal och ny vetenskap.
Syftet är att med naturvetenskaplig metodik utan förutfattade meningar främja testandet och utvärderandet av resultaten av alternativ forskning och alternativa behandingsmetoder.Utgivare Föreningen 2000-Talets Vetenskap

E-post, red chefred@2000tv.se

E-post, pren medlem@2000tv.se

Antal nummer per år 4
Prenumerationspris 280 kr

Hemsida www.2000tv.se
ISSN 1654-7810
Annonsprisbild:
  Annonsering: Annonsera på hemsidan och annonsera i den tryckta tidskriften./annonsera_hemsida.php">Annonsera i 2000-Talets Vetenskap, hemsidan.

Läs artiklar knutna till 2000-Talets Vetenskap
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNING

Fler tidskrifter i kategori MEDICIN & HÄLSA

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2019-02-23


Annons:

Senaste nummer:

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020
Accent 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019

Äldre resuméer