2000-Talets Vetenskap

2000-Talets Vetenskap logga


2000-Talets Vetenskap ges ut av den ideella föreningen SARA, en förkortning för Svenska Aidsgruppen mot RAsism. Den bildades den 17 juni 1990 i Uppsala av några människor, som insåg att etablissemanget utnyttjade problematiken runt HIV/aids att sprida fördomar mot sjukdomen. Forskaretablissemanget hade t ex okritiskt anammat Gallo-Essex' grönapemyt om att aids uppstått när afrikanska negrer hade flitigt umgänge med dessa. En sådan ogrundad hypotes kom att kraftigt förstärka rasismen i Sverige.
Artiklarna i 2000-Talets Vetenskap syftar till att skapa underlag för en konstruktiv dialog mellan traditionell, gammal och ny vetenskap.
Syftet är att med naturvetenskaplig metodik utan förutfattade meningar främja testandet och utvärderandet av resultaten av alternativ forskning och alternativa behandingsmetoder.Utgivare Föreningen 2000-Talets Vetenskap

E-post, red chefred@2000tv.se

E-post, pren medlem@2000tv.se

Antal nummer per år 4
Prenumerationspris 280 kr

Hemsida www.2000tv.se
ISSN 1654-7810
Annonsprisbild:
  Annonsering: Annonsera på hemsidan och annonsera i den tryckta tidskriften./annonsera_hemsida.php">Annonsera i 2000-Talets Vetenskap, hemsidan.

Läs artiklar knutna till 2000-Talets Vetenskap
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNING

Fler tidskrifter i kategori MEDICIN & HÄLSA

Sök bland artiklar från denna tidskrift

Senast ändrad: 2019-02-23


Annons:

Senaste nummer:

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

Äldre resuméer