Två flickor och en jordglob

Världshorisont nr 4/15, tema Rasism och etnisk diskriminering

Det var inte lätt att välja bild till omslaget av detta temanummer om rasism och etnisk diskriminering. Skulle vi ta en glad och hoppfull bild som visar på gemenskap och sammanhållning? Eller drämma till med ett eldhav där en svensk flyktingförläggning brinner upp, eller bilden av terroristen i Trollhättan där han poserar i sin Darth Vader-mask?

Som synes valde vi den hoppfulla bilden. Det är vår sammanhållning och vår tro på alla människors lika värde och rättigheter som vi ska bygga våra ställningstaganden och våra samhällen på. Och det är den bilden som är representativ för Sverige 2015. Det må vara lätt att förtvivla när medmänniskor i vårt land uppenbarligen väljer hatets och våldets väg. Men vi ska komma ihåg att de som är i stånd till våldsamma och kriminella handlingar bara är några enstaka individer. Tyvärr är de ”vanliga” svenskar som hejar på dem på sociala medier desto fler. Och det är dessa svenskars politiska ställningstagande som skapar en plattform där hatets budskap kan gro och spridas.

En flyktingkris skakar Europa sedan några månader tillbaka och vår solidaritet och medmänsklighet sätts nu på prov. I linje med den hoppfulla omslagsbilden har Världshorisont valt att ägna den inledande tematexten åt att belysa de positiva effekterna av migration. På kort sikt gör det massiva inflödet av människor att myndigheter, skolor och övriga system sätts under hård press men det finns många fördelar med invandring och mångfald, om samhället förmår att ta tillvara på dem.

Vidare intervjuar vi olika experter och aktörer i fråga om rasism och etnisk diskriminering i Sverige, belyser EU-migranternas situation och redogör för FN:s granskning av regeringens arbete på området. I de här frågorna har vi alla en viktig roll att spela. Läs mer på sidan 14 om vad DU kan göra!


Publicerad: 2015-12-01

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-08
Poplär Arkeologi 2 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-21
Teatertidningen 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

Äldre resuméer