Nr 3


Så inleds Jonas Holmbergs reportage om filmbevis. I takt med övervakningssystemen och mobilkamerornas tilltagande utbredning, tar alltfler polisutredningar och rättegångsförhandlingar hjälp av bildbevis. Håller rättssalen på att bli en biosalong?

Den 4 april i år gick Mago bort, 83 år gammal. I svensk dagspress omnämndes han som ”den svenska scenens elegant” och som en ”skamlös estet”. Louise Wallenberg, verksam vid modevetenskapen på Stockholms Universitet, river i gränsdragningen mellan kostym och mode, och mellan kostymmakare och modeskapare. Fem svenska designers får också ge sin syn på filmiska influenser.

Vi tittar närmare på konstsimsfilmtrenden med anledning av Jane Magnussons och Måns Herngrens nya film som har premiär till jul. Sara Shahbazi har fotograferat Andreas Rothlin Svensson, en av skådespelarna i filmen, som gör tricks i en takpool.

Vi finkammar kartorna i Indiana Jones, partikelanalyserar fartstrecken i Speed Racer och redigerar den svenska filmhistorien på Wikipedia. Hynek Pallas funderar över filmkritikens framtid, Maaret Koskinen utforskar kopplingarna mellan skriftkulturen och de rörliga bilderna medan Viktor Johansson gör motstånd mot de förståsigpåare som menar att berättarröster är ett litterärt vildsvin i filmens visuella trädgård.

Och mycket mer förstås. Läs och tjuvtitta här. På vår hemsida, www.flm.nu, skriver vi också om en del av allt det som inte får plats i papperstidningen.

Publicerad: 2008-05-30

Köp FLM
Läs mer om FLM i katalogen
Fler artiklar knutna till FLM
Fler tidskrifter i kategori DANS, FILM, TEATER & UTSTÄLLNINGARAnnons:

Senaste nummer:

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023
Utställningskritik 1 2023

2023-04-19
KLASS 1 2023

2023-04-07
Medusa 1 2023

2023-04-06
Signum 3
Amnesty Press 1 2023

2023-04-05
Kritiker 65-66 2022

2023-04-01
Tidig Musik 1 2023

2023-03-24
Släkthistoriskt Forum 1 2023

2023-03-15
Glänta 2 2022

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 2

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

Äldre resuméer