Signum nr 8

Signum nr 8

Ledare

Fredrik Heiding och Ulf Jonsson: Tecken på en hel och försonad värld
– Det ligger i kyrkans uppdrag att bidra till att mänskligheten blir hel och försonad.


Aktuellt

Emil Zyka: Ungdomarna viktiga men sårbara
– Tankar kring ungdomssynodens betydelse för katolska ungdomar i Sverige.

Lapo Lappin: Dialog och gemenskap
– Några teman i ungdomssynodens slutdokument.

Anders Ekenberg: Italienska uppdateringar av Fader vår och Gloria
– Om frestelser och prövningar samt kärlek och god vilja.


Utställning

Magdalena Slyk: Ingen jul utan julkrubba
– Vallfärda till Hallwylska museet !


Reliker

Anders Arborelius: Reliker i evangelisationens och ekumenikens tjänst
– Apropå Thérèse av Jesusbarnet och hennes helgonförklarade föräldrar.


Tema: Det ena

Erik Åkerlund: Enhet och mångfald i västlig tanketradition

Katrin Åmell: Aspekter av enhet i religionsdialogen

Lena Roos: Enhet och mångfald – arvet från religionsfenomenologin

Tord Fornberg: Ut unum sint – några tankar om Johannes 17

Heinz Werner Wessler: Enhet i mångfald – indiska perspektiv


Kyrkohistoria

Andreas Mazetti Petersson: Johannes Paulus I – påve under 33 dagar


Reformationstid

Magnus Nyman: Mellan fromhet och vidskepelse
– Med anledning av Terese Zachrissons avhandling om ”materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige”.


Analyser och rapporter

Henrik Lindell: Förfall och förnyelse i den franska katolska kyrkan
– Kyrkan i Frankrike står inför stora utmaningar men också nya möjligheter.

Bernard Bourdin: Den sekulära republiken och den katolska kyrkan – Macron ser i kyrkan en värdefull samarbetspartner
– Den 9 april i år höll Frankrikes president ett uppseendeväckande tal, där han önskade ett större samarbete mellan den katolska kyrkan och den franska staten.


Bokrevy

Mattias Martinson: Vart tog Gud vägen?
– Joel Halldorf: Gud: återkomsten.

Tünde Blomqvist: De små folkens möjligheter?
– Ingmar Karlsson: De små folkens historia.

Pär Eliasson: En indisk aptitretare
– Pär Jansson: Indien.

Tomas Ekenberg: Det filosofiska samtalets ständiga sårbarhet
– Erasmus av Rotterdam: Om den fria viljan.

Henrik Roelvink: Borgå-överenskommelsen
– Erik Eckerdal: Apostolic Succession in the Porvoo Common Statement.


Informationer
Publicerad: 2018-12-14

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

Äldre resuméer