Signum nr 8

Signum nr 8

Ledare

Fredrik Heiding och Ulf Jonsson: Tecken på en hel och försonad värld
– Det ligger i kyrkans uppdrag att bidra till att mänskligheten blir hel och försonad.


Aktuellt

Emil Zyka: Ungdomarna viktiga men sårbara
– Tankar kring ungdomssynodens betydelse för katolska ungdomar i Sverige.

Lapo Lappin: Dialog och gemenskap
– Några teman i ungdomssynodens slutdokument.

Anders Ekenberg: Italienska uppdateringar av Fader vår och Gloria
– Om frestelser och prövningar samt kärlek och god vilja.


Utställning

Magdalena Slyk: Ingen jul utan julkrubba
– Vallfärda till Hallwylska museet !


Reliker

Anders Arborelius: Reliker i evangelisationens och ekumenikens tjänst
– Apropå Thérèse av Jesusbarnet och hennes helgonförklarade föräldrar.


Tema: Det ena

Erik Åkerlund: Enhet och mångfald i västlig tanketradition

Katrin Åmell: Aspekter av enhet i religionsdialogen

Lena Roos: Enhet och mångfald – arvet från religionsfenomenologin

Tord Fornberg: Ut unum sint – några tankar om Johannes 17

Heinz Werner Wessler: Enhet i mångfald – indiska perspektiv


Kyrkohistoria

Andreas Mazetti Petersson: Johannes Paulus I – påve under 33 dagar


Reformationstid

Magnus Nyman: Mellan fromhet och vidskepelse
– Med anledning av Terese Zachrissons avhandling om ”materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige”.


Analyser och rapporter

Henrik Lindell: Förfall och förnyelse i den franska katolska kyrkan
– Kyrkan i Frankrike står inför stora utmaningar men också nya möjligheter.

Bernard Bourdin: Den sekulära republiken och den katolska kyrkan – Macron ser i kyrkan en värdefull samarbetspartner
– Den 9 april i år höll Frankrikes president ett uppseendeväckande tal, där han önskade ett större samarbete mellan den katolska kyrkan och den franska staten.


Bokrevy

Mattias Martinson: Vart tog Gud vägen?
– Joel Halldorf: Gud: återkomsten.

Tünde Blomqvist: De små folkens möjligheter?
– Ingmar Karlsson: De små folkens historia.

Pär Eliasson: En indisk aptitretare
– Pär Jansson: Indien.

Tomas Ekenberg: Det filosofiska samtalets ständiga sårbarhet
– Erasmus av Rotterdam: Om den fria viljan.

Henrik Roelvink: Borgå-överenskommelsen
– Erik Eckerdal: Apostolic Succession in the Porvoo Common Statement.


Informationer
Publicerad: 2018-12-14

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

2018-12-23
Tidig Musik 4 2018

2018-12-20
Medusa 4 2018

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-07
UtställningsEstetiskt Forum 5 2018

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018
Nutida Musik 272 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-30
Lira Musikmagasin 4 2018

2018-11-29
Amnesty Press 4 2018

2018-11-26
Tiden Magasin 3 2018
Fronesis 60-61 2018

2018-11-25
Punctum saliens

2018-11-23
Accent 7 2018

2018-11-22
Opera 5 2018
Parnass 4 2018

2018-11-08
Accent 6 2018

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018
Tiden Magasin 2 2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018
Nutida Musik 271 2018

2018-10-11
Arche 64-65 2018
Balder 3 2018

2018-10-10
Pralin Magasin 1 2018
Amnesty Press 3 2018

2018-10-09
Tidig Musik 3 2018

2018-10-07
Medusa 3 2018

2018-10-05
Akvarellen 3 2018
OEI 80-81 2018
ESSÄ 1 2018

2018-10-04
Glänta 2 2018

2018-10-03
Världshorisont 2 2018
Världshorisont 3 2018

2018-10-01
Världshorisont 1 2018

2018-09-30
Balder 2 2018

2018-09-29
Kuba 3 2018

2018-09-25
Med andra ord 96 2018

Äldre resuméer