Signum nr 6

Signum nr 6

Ledare

Charlotta Levay: Socialläran visar vägen
– Den katolska kyrkans sociallära behövs i en tid då de politiska ideologierna förlorar i betydelse.


Krönika

Anna Dunér: Ett lyckligt slut


Aktuellt

Anders Piltz: Den svårbegripliga vördnaden
– Om bakgrunden till ett relikbesök i Sverige i höst.

Magdalena Dahlborg: Skakande övergrepp en del av kyrkans historia
– Hur kan de troende hantera övergreppen utan att ge upp?


Sociallära

Henrik Lundberg: Vad har sociologin med kyrkan att göra?

Henrik Friberg-Fernros: Varför liberaler borde överväga den katolska socialläran

Douglas Brommesson: Nationernas moral


Helgon och lutherdom

Karin Johannesson: Thérèse och Luther
– Hur kan lutheraner förhålla sig till ett helgon som Thérèse av Lisieux?


Ungdomssynoden

Elin Jönsson: Vägen fram till ungdomssynoden


Religion och samhälle

Claudia Keller: Liv, demokrati och populism – ett samtal med filosofen Charles Taylor

Per Höjeberg: Religion som resurs
– Varför ses religiösa värdesystem oftast som ett hot i det svenska samhället?


Essä

Fredrik Söderberg: Reflexioner om skönhet, konst och det fula
– En konstnär om dagens arkitektur.


Exegetik

Tord Fornberg: En omdiskuterad apostel
– Om namnbruk, lärjungaskap och accentplaceringars betydelse.

Sten Hidal: Skapelse ur intet – eller ur kaos?
– En kommentar till John Sjögrens artikel om Jordan Peterson.


Analyser och rapporter

Paulius V. Subacius: Liten kärna med stort skal – religiösa gemenskaper i Litauen


Bokrevy

Carl Otto Werkelid: Bildfragment ur en barndom
– Katarina Frostenson: Sju grenar.

Yvonne Maria Werner: Aktiva systrars historia
– Katrin Åmell: Systrar i kyrkan.

John Sjögren: Engagerande men dualistiskt om människorna kring Jesus
– Lars Petter Sveen: Guds barn.

Magnus Ringgren: Ett barockansikte
– Durs Grünbein: Om snön eller Descartes i Tyskland.

Helena Bodin: Folklig förståelse av förtrollning
– Göran Malmstedt: En förtrollad värld.

Kjell Blückert: Forskningens mörker
– Stefan Svallfors: Forskningens mörker. Om svarta känslor och konsten att vara lagom rädd.

Lapo Lappin: En inte helt fullkomlig bok om Gud
– Yujin Nagasawa: Maximal God: A New Defence of Perfect Being Theism.

Anna Dunér: Nya bilder i klassisk barnbok
– Astrid Lindgren: Bröderna Lejonhjärta.


Medverkande i detta nummerPublicerad: 2018-09-05

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018

2018-10-11
Arche 64-65 2018

2018-10-10
Pralin Magasin 1 2018
Amnesty Press 3 2018

2018-10-09
Tidig Musik 3 2018

2018-10-07
Medusa 3 2018

2018-10-05
Akvarellen 3 2018
OEI 80-81 2018
ESSÄ 1 2018

2018-10-04
Glänta 2 2018

2018-10-03
Världshorisont 2 2018
Världshorisont 3 2018

2018-10-01
Världshorisont 1 2018

2018-09-29
Kuba 3 2018

2018-09-25
Med andra ord 96 2018
Populär Astronomi 3 2018

2018-09-17
Parnass 3 2018

2018-09-14
Scandia 1 2018

2018-09-12
Opera 4 2018
UtställningsEstetiskt Forum 4 2018
META H - historiskarkeologisk tidskrift 2018

2018-09-06
Accent 5 2018

2018-09-05
Signum 6

2018-09-04
Historisk tidskrift 2 2018

2018-09-02
Punctum saliens

2018-09-01
UtställningsEstetiskt Forum 3 2018

2018-08-29
Konstperspektiv 3

2018-08-28
Omkonst v 35 2018

2018-08-27
Walden 9-10 2018

2018-08-19
Haimdagar 3-4 2018

2018-08-13
Karavan 2 2018

2018-08-12
Populär Poesi 36
Populär Poesi 37
ponton 2 2018

2018-08-06
Glänta 1 2018
Medusa 2 2018
Hjärnstorm 132 2018

2018-08-05
Akvarellen 2 2018

2018-07-14
Bildkonstnären 2 2018

2018-07-12
Arkitekturtidskriften KRITIK #37
UtställningsEstetiskt Forum 2 2018

2018-07-05
Amnesty Press 2 1018

2018-07-04
Tidskrift för Politisk Filosofi 1 2018

2018-07-01
Kritiker 47 2018

2018-06-30
Populär Astronomi 2 2018

Äldre resuméer