Signum nr 4 2015

Signum nr 5

Ledare

Anders Piltz: Den nya människan
– Transhumanisttekniken måste stå i människans tjänst.


Krönika

Nils-Eric Sandberg: Ska vi glömma kulturarvet?


Aktuellt

Magdalena Dahlborg: Kamerun – kan kyrkan medla?

Fredrik Heiding: Att ge sitt bästa – Vatikanens syn på idrott


Tema: Transhumanism

Robin Mishra: Algoritmens själ – artificiell intelligens
– Det är hög tid att etiker och teologer ger sig in i debatten om den tekniska utvecklingen.

Franck Damour: Transhumanismen – en kristen tanke som spårat ur?
– Beror det kristna motståndet mot transhumanismen på att denna intresserar sig för det mänskligas gränser?

Benedikt Paul Göcke: Kristna cyborger – ett försvar för en måttfull transhumanism
– En genomgång av argument för och emot att förändra kroppen eller arvsmassan.

Nathalie Sarthou-Lajus: Humaniora och neurovetenskap – ett samtal med Catherine Malabou
– Den epigenetiska revolutionen har förändrat definitionen av intelligens.

Magdalena Dahlborg: Den empatiska människan
– Cyberpunkförfattares och rollspelares syn på skillnaden mellan människa och maskin.


Mansrollen

John Sjögren: Jordan Peterson i en värld utan nåd


Reformationstid

Per Stobaeus: Biskop Brask – mångsidig framåtblickande bevarare


Judisk teologi

Sebastian Selvén: Minne som tar ansvar – judisk minnesteologi


Antisemitism

Per Höjeberg: Katolsk antisemitism i historia och nutid
– Hur forma ett teologiskt tänkande som leder till en respektfull förkunnelse och även säkerställer att nationalistiska grupperingar inom kyrkan inte utnyttjar, ja kidnappar, den teologiska reflektionen för egna hatiska syften?

Svante Lundgren: Muslimsk antisemitism – myter och verklighet
– Antisemitismen har varit en europeisk farsot men är i dag mest utbredd i muslimska länder.


Utställning

Florence Vilén: Den suddiga verkligheten
– Lars Lerin på Liljevalchs.


Bokrevy

Göran Sundström: Informationsteknologi som kosmos slutliga ordning
– Nick Bostrom: Superintelligens – vägar, faror, strategier.

Svante Lundgren: Den rabbinska konsten att läsa Skriften
– Erik Alvstad: Den rabbinska traditionen.

Lars-Gunnar Larsson: Sensibel personteckning mot mörk bakgrund
– Maja Lunde: Binas historia.


Medverkande i detta nummer

Publicerad: 2018-06-25

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2018-09-17
Parnass 3 2018

2018-09-14
Scandia 1 2018

2018-09-12
Opera 4 2018
UtställningsEstetiskt Forum 4 2018
META H - historiskarkeologisk tidskrift 2018

2018-09-06
Accent 5 2018

2018-09-05
Signum 6

2018-09-04
Historisk tidskrift 2 2018

2018-09-02
Punctum saliens

2018-09-01
UtställningsEstetiskt Forum 3 2018

2018-08-29
Konstperspektiv 3

2018-08-28
Omkonst v 35 2018

2018-08-27
Walden 9-10 2018

2018-08-19
Haimdagar 3-4 2018

2018-08-13
Karavan 2 2018

2018-08-12
Populär Poesi 36
Populär Poesi 37
ponton 2 2018

2018-08-06
Glänta 1 2018
Medusa 2 2018
Hjärnstorm 132 2018

2018-08-05
Akvarellen 2 2018

2018-07-14
Bildkonstnären 2 2018

2018-07-12
Arkitekturtidskriften KRITIK #37
UtställningsEstetiskt Forum 2 2018

2018-07-05
Amnesty Press 2 1018

2018-07-04
Tidskrift för Politisk Filosofi 1 2018

2018-07-01
Kritiker 47 2018

2018-06-30
Populär Astronomi 2 2018
Divan 1-2 2018

2018-06-26
Lira Musikmagasin 3 2018
Galago 131 2018
Bild & Bubbla 215 2018

2018-06-25
Signum 5 2018
Fjärde Världen 2 2018
Nordens Tidning 2 2018

2018-06-24
C´est Bon Anthology 40-41 2018

2018-06-21
Lyrikvännen 4 2018
Accent 4 2018

2018-06-20
Opera 3 2018
Teatertidningen 2-3 2018
Revolution 22 2108

2018-06-12
Bild & Bubbla 214 2018
KLASS 2 2018

2018-06-10
Tidig Musik 2 2018

2018-06-03
Parnass 2 2018

2018-06-01
Tiden Magasin 1 2018

2018-05-30
Nio-Fem 1 2018

2018-05-28
Kuba 2 2018
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 9 2018

Äldre resuméer