Signum nr 3 2018

Signum nr 3

Ledare

Kjell Blückert: Vi gillar olika
– Vilket slags mångfald kan staten acceptera i skolan?


Krönika

Johan Hakelius: Vad ska man göra med sitt osunda förhållande till djur?


Aktuellt

Ulf Jonsson: Socialdemokratisk skenattack mot konfessionella friskolor

Magdalena Dahlborg: Frihet till bundenhet
– Om utredningen om statens stöd till trossamfund.

Sveriges kristna råds presidium: Mer fördomar än fakta i debatten om konfessionella friskolor
Olle Brandt: Episkopal kinesisk kommunism?
– Håller Vatikanen på att sälja ut Kinas katoliker till kommunistpartiet?


Krigsbrott

Svante Lundgren: Den yazidiska tragedin


Ingmar Bergman 100 år

John Sjögren: Ingmar Bergman – den protestantiske ateisten


Fem år med påven Franciskus

Massimo Borghesi: Leva med motsägelser
– Franciskus dialektiska tänkande är nyckeln till att förstå hans pontifikat.


Reformationstid

Eva Lindqvist Sandgren: Uthålliga Birgittasystrar i Vadstena under 1500-talet
– Om vad Birgittinordens moderkloster behöll i det längsta.

Per Forsberg: Vadstena kloster – ett vinstdrivande välfärdsföretag?
– Konflikten mellan vinst och välfärdsorganisationers mål är inget nytt.

Magnus Nyman: Läskunnighet före reformationen


Kvinnor i kyrkan

Anne-Marie Pelletier: I framtidens kyrka måste kvinnor och män höras tillsammans

Torsten Kälvemark: Elisabeth Behr-Sigel – en teolog mellan öst och väst


Analyser och rapporter

Vladimir Pachkov: Rysslands religiösa identitet
– När kristendomen kom till Ryssland fanns islam delvis redan där, och när Tsarryssland införlivade islamdominerade områden i Centralasien blev även islam en del av den ryska nationella identiteten och dess referenser till ”ryska värden”.


Bokrevy

Ola Sigurdson: Mångtydig existentiell reflexion
– Caroline Krook: Rastlös sökare och troende tvivlare: Existentiella frågor i filmer av Ingmar Bergman.

Sanne Frostensson: Andliga aspekter av nordiska konstnärskap
– Lena Månsson: Konst och andlighet. Mystiker och särlingar i Norden.

Gunilla Maria Olsson: Ömsint om papparelation
– Charlotta von Zweigbergk: Dippen & jag.

Sten Hidal: Imponerande samling trots fornkyrklig frånvaro
– Spiritual and Ecclesiastical Biographies. Research, Results, and Readings.


Medverkande i detta nummer

Publicerad: 2018-04-13

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-06
Haimdagar 5-6 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019
Nordens Tidning 4 2018

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

Äldre resuméer