Signum nr 4

Signum nr 4/2017

Ledare

Lovisa Bergdahl: Demokratins motstridighet
– Kyrkan som värdegenerator kan bidra till att hålla demokratin levande.


Aktuellt

Thomas Idergard: Socialdemokraterna och de konfessionella friskolorna


Tema: demokrati

Yvonne Maria Werner: Historiska perspektiv på den katolska kyrkan och demokratin
– I vår tid framträder den katolska kyrkan som en ivrig försvarare av mänskliga rättigheter och demokrati. Så har det inte alltid varit.

Gunilla Maria Olsson: Människors olikhet – en utmaning för demokratin
–Personlighetspsykologin kan bidra till analysen av varför främlingsfientliga och nationalistiska strömningar vinner terräng i västvärlden.

Blätter für deutsche und internationale Politik: För en demokratisk polarisering – hur man drar undan mattan för högerpopulismen
– Intervju med den tyske filosofen Jürgen Habermas.

Kristoffer Mauritzson: Den svåra samvetsfriheten
– I brist på en sekulärt gångbar förståelse av samvetets väsen och verkan, riskerar samvetsfriheten att ständigt sammanblandas med friheten att följa sin religiösa övertygelse.


Religionshistoria

Paul Linjamaa: Gnosticismen – har den funnits?


Litteratur

Andreas Jönsson: Breven från Drohobycz
–Apropå Bruno Schulz – Brev, essäer, noveller.


Analyser och rapporter

Magdalena Slyk: Kyrkan i Polen
– Om den polska kyrkans inflytande och abortfrågan.

Sohrab Ahmari: Kristendomens ryska frestelse
– Avkristningen är ett allvarligt hot. Putinismen är inte svaret.


Replik

Ulf Borelius: Vem var först med befrielseteologin?
– Genmäle på Olle Kristensons artikel i Signum nr 2/2017.

Olle Kristenson: Svar till Ulf Borelius


Bokrevy

Samuel Rubenson: Kulturpessimistiskt om vår samtid
–Magnus Malm: Samtidigt ... Berättelsen om hur Gud blev människa och vad det har med oss att göra.

Elisabeth Stenborg: Skrivandet en livlina
–Agneta Pleijel: Doften av en man.

Therése Olsson: Inte min Luther
–Patrik Hagman och Joel Halldorf: Inte allena. Varför Luthers syn på nåden, bibeln och tron inte räcker.

Sten Hidal: Myten om den isolerade munken i öknen
–Samuel Rubenson: Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen.

Gunilla Maria Olsson: Tålamod med livsfrågorna
–Merete Mazzarella: Om livets mening.

Sven Heilo: En diamant mellan två safirer
–Bettany Hughes: A Tale of Three Cities – Istanbul.

Gert-Ove Fridlund: Personliga konstupplevelser
–Enrique Vila-Matas: Utan logik i Kassel.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2017-05-29

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

2018-01-20
Nordens Tidning 4 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

2018-01-14
Fokus 1-2 2018

2018-01-10
Populär Astronomi 4 2017

2018-01-06
Punctum saliens

2018-01-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #35

2017-12-31
OEI 77-78

2017-12-30
KLASS 4 2017
Haimdagar 3-7 2017
Medusa 4 2017

2017-12-21
C´est Bon Anthology 36-37 2017

2017-12-20
Galago 128 2017

2017-12-19
Signum 8 2017
Bildkonstnären 4, 2017
Lira Musikmagasin 5 2017

2017-12-18
Release Music Magazine

2017-12-17
Soundofmusic
Lyrikvännen 4-5 2017

2017-12-15
Provins 4 2017

2017-12-14
Nio-Fem 2 2017

2017-12-12
Kuba 4 2017
Med andra ord 93 2017
Signum 7 2017
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 8 2017

2017-12-11
Contra
UtställningsEstetiskt Forum 5 2017

2017-12-05
Kritiker 44 2017

2017-12-01
Nordens Tidning 3 2017

2017-11-28
Punctum saliens
Accent 8 2017

2017-11-27
Parnass 4 2017

Äldre resuméer