OPERA 1/2017

Åtstramning

Strax före jul 2016 fick Tidskriften OPERA ett nedslående och svårhanterat besked från Kulturrådet om att vårt produktionsstöd för 2017 sänkts med 75 000 kronor, vilket motsvarar en nerskärning på 30%. Tidskrifter inom scenkonstområdet och konstmusiken fick sänkningar på totalt 175 000 kronor. Den totala potten för tidskrifter var 20,5 miljoner. Detta sker mot bakgrunden att OPERA sedan två år tillbaka har utvecklat en ny grafisk form med nytt format för att öka läsbarheten och vara mer tillgänglig, att vi fått in större aktualitet genom fler artiklar kring t.ex. kommande uppsättningar.

OPERA är ett mycket uppskattat och ansett magasin bland prenumeranter och läsare, yrkesutövare och bland operainstitutionerna såväl i Sverige, Norden som internationellt. Vår ambition är att regelbundet försöka följa det svenska och internationella operalivet genom recensioner, intervjuer och presentationer av olika operahus. De senaste åren har vi också återkommande följt svenska artister utomlands.

För att nu kunna driva verksamheten vidare på den nivå som vi har lovat våra prenumeranter och annonsörer, behövs ekonomiska bidrag från vänner och prenumeranter av OPERA. Några bidragsgivare har redan – sedan det trista besked från Kulturrådet kom – stött oss ekonomiskt, vilket innebär att årets fem utgåvor är säkrade. Men mer stöd behövs, se sidan 10, där du kan bli mecenat och stödja vår verksamhet. Vi är också tacksamma om våra trogna prenumeranter vill värva nya abonnenter, se sidan 68.

Tidigare ansåg Kulturrådet att OPERA tillhörde stommen, en av de tio främsta tid-
skrifterna, som fick produktionsstöd. Nu frågade jag handläggaren på KUR vilka kriterier som vi inte uppfyller längre. Jo, referensgruppen tycker att vi har en omotiverad skev könsfördelning bland våra skribenter. Personligen tycker jag att man ska bli förvarnad så att man kan rätta till problemet, något vi också kommer att göra. OPERA har förmodligen en betydligt längre framförhållning än många andra tidskrifter. När beslutet kom hade vår annonssäljare sålt in stora delar av annonsbudgeten för i år, vilket gör att vi inte kan gå ner på färre nummer eftersom det skulle minska annonsintäkterna.

Jag har under många år funderat på hur sammansättningen i referensgruppen för kulturtidskrifter ser ut. Det är en överrepresentation av litteratur- och bildmänniskor samt bibliotekarier. Där finns inte en enda person som kommer
från scenkonstområdet. Dessutom har personerna i referensgruppen genom åren blivit mer anonyma. En tidigare ordförande var t.ex. Gunilla Kindstrand, andra ledamöter har varit Arne Ruth, Henrik Berggren och Maarja Talgre – alla kända och väl förankrade i svenskt kulturliv.

Vi är tacksamma om ni läsare vill stödja vår verksamhet …

Publicerad: 2017-02-17

Köp Opera
Läs mer om Opera i katalogen
Fler artiklar knutna till Opera
Fler tidskrifter i kategori MUSIKAnnons:

Senaste nummer:

2018-03-14
Amnesty Press 1 2018

2018-03-09
Signum 2 2018

2018-03-06
KLASS 1 2018

2018-03-02
Accent 1 2018

2018-03-01
Akvarellen 1 2018

2018-02-27
Parnass 1 2018

2018-02-26
Kritiker 45-46

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-28
Akvarellen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

2018-01-20
Nordens Tidning 4 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

2018-01-14
Fokus 1-2 2018
Amnesty Press 4 2017

2018-01-10
Populär Astronomi 4 2017

2018-01-06
Punctum saliens

2018-01-03
Accent 9-10 2018

2018-01-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #35

2017-12-31
OEI 77-78

2017-12-30
KLASS 4 2017
Haimdagar 3-7 2017
Medusa 4 2017

2017-12-21
C´est Bon Anthology 36-37 2017

2017-12-20
Galago 128 2017

2017-12-19
Signum 8 2017
Bildkonstnären 4, 2017
Lira Musikmagasin 5 2017

2017-12-18
Release Music Magazine

2017-12-17
Soundofmusic
Lyrikvännen 4-5 2017

2017-12-15
Provins 4 2017

2017-12-14
Nio-Fem 2 2017

2017-12-12
Kuba 4 2017

Äldre resuméer