omslagsbild

Världshorisont 3/16, tema Sverige och FN

Världshorisonts nya nummer handlar om Sveriges relation till FN och om det stora svenska stöd i form av bistånd som kanaliseras genom FN-organen. Vi belyser även den svenska FN-rörelsen och berättar om FN-svenskar nu och då.

Den 19 november är det 70 år sedan FN:s generalförsamling antog Sverige som medlem i FN. Afghanistan och Island invaldes vid samma tillfälle. Några år senare, 1953, utsågs det okända svenska statsrådet Dag Hammarskjöld till organisationens generalsekreterare. Kärlekssagan mellan det lilla landet i norr och den unga världsorganisationen var ett faktum.

Genom decennierna har Sverige varit en trogen och engagerad FN-vän, oavsett vilken färg den svenska regeringen har haft. ”För att göra avtryck i FN-sammanhang krävs en djup övertygelse om FN:s grundläggande principer, och ett stort engagemang och hårt arbete. Därutöver en vilja att överbrygga klyftor och försöka få med sig andra länder. Allt detta har Sverige haft i nästan 70 år”, säger den svenska diplomaten Ruth Jacoby som intervjuas på nästa uppslag.

Det svenska stödet till FN har även yttrat sig i ett rekordstort svenskt bistånd till FN:s olika program, organ och fonder. Trots sin ringa storlek finns Sverige med bland den handfull länder som ger mest stöd till FN-organen i absoluta tal. Ett område med dystrare siffror är de fredsbevarande insatserna. Från att tidigare nästan alltid ha haft över 500 soldater utplacerade i FN-tjänst minskade antalet svenska FN-soldater drastiskt i mitten av 1990-talet. Under 2011 t o m november 2014 var antalet lägre än 30 personer per månad. Sedan dess har Sverige bidragit till FN-missionen i Mali och i dagsläget befinner sig ca 260 svenskar där.

För övrigt noterade jag under arbetet med detta nummer att av de 15 personer som hittills tjänstgjort som Sveriges ständiga representant vid FN-högkvarteret i New York (”FN-ambassadör”) har fjorton varit män och en kvinna (Agda Rössel 1958-1964). Något att fundera på för ett land med världens första feministiska utrikespolitik!

Redaktör annalena.karlsson.andrews@fn.se

Läs Världshorisont on-line


Publicerad: 2016-09-27

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-08
Poplär Arkeologi 2 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-21
Teatertidningen 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

Äldre resuméer