omslag

Världshorisont nr 2/16, tema Näringsliv och global utveckling

En helt grundläggande fråga när det gäller fattigdomsbekämpning och en positiv global utveckling är varifrån pengarna till sådana satsningar ska tas. ”There is not enough in the public purse – we must engage the money”. Det sa Helen Clark, chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP, när hon i mars besökte Stockholm. Fritt översatt: ”Skattemedlen räcker inte – vi måste få med kapitalet”.

Frågan om näringslivets roll för global utveckling är komplex. Å ena sidan är det helt nödvändigt, som Helen Clark påpekar, att få med sig den privata sektorn i utvecklingsarbetet. Det gäller alla typer av utvecklingsfrågor och på alla nivåer i vårt globala samhälle. Å andra sidan tenderar jakten på vinst att leda till att mindre nogräknade företag, inte minst i miljöer som präglas av fattigdom och korruption, hänsynslöst exploaterar både människor och naturresurser. Vid katastrofen i Bangladesh för tre år sedan, då en åtta våningar hög textilfabrik kollapsade, dog minst 1 134 personer och ytterligare tusentals skadades allvarligt. Det blev en påminnelse om missförhållanden som förekommer på ett otal platser i världen och som pågår i det tysta.

Glädjande nog försöker allt fler företag använda sin makt till att tvinga fram positiva förändringar i de sammanhang där de verkar, s k socialt ansvarstagande (CSR). Många företag har också samarbeten med utvecklingsaktörer och bidrar ekonomiskt till konkreta utvecklingsprojekt. Här på hemmaplan samarbetar t ex Svenska FN-förbundet och FN-fonden med svenska företag i de tre projekten Skolmat, Flicka och Minor. Tack vare olika kampanjer som företagen bedriver har pengar kanaliserats till ovärderligt arbete som FN bedriver i fält. Flickan på framsidan av denna tidning har turen att gå på en skola i Etiopien som får stöd både av skolmats- och flickaprojektet. Läs mer på sidan 8!


Publicerad: 2016-06-01

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-08
Poplär Arkeologi 2 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-21
Teatertidningen 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

Äldre resuméer