Artiklar från Tidskrift för litteraturvetenskap

Barnsligt!
2009-06-16 Är barnslighet detsamma som naivitet? Hur kan man förstå relationen mellan naivism och föreställningar om ”barnet”? TFLs första nummer fför året handlar om det barnsliga.»

Litteratur och politik
2009-01-03 Litteratur och politik»

Litteratur och politik
2009-01-03 Litteratur och politik»

Det historiska
2008-09-19 TFL 2008:2 är ett blandat nummer med flera bidrag om det historiska perspektivets roll i litteraturvetenskapen. Här presenteras Terry Eagletons öppningsföreläsning ”Måste vi alltid historisera?” från konfere...»

TFL: 2008.1 - Intermedialiet
2008-05-04 TFL 2008:1 ägnas åt intermedialitet, ett stort och aktuellt forskningsfält med potential att ge såväl kulturstudier som litteraturvetenskap redskap att tolka och påverka vår i allra högsta grad ”intermediala...»

Performativitet
2008-01-24 TFL 2007:4 ägnas åt performativitet! Med bidrag från Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och England ges en mångfacetterad bild av pågående forskning men också reflektioner över det performativitetsteoretisk...»

TFL 2007:3
2007-11-19 I TFL 2007:3: artiklar, recensioner och \"Kanon och kanoner. En e-postdiskussion\" »kanonanhängarna behandlar litteratur, konst och kultur på exakt samma reifierande sätt som deras ideologiska fränder beh...»

Litteraturen och det politiska
Omslag TFL nr 1-2/07 i svart och vitt 2007-05-15 Tidskrift för litteraturvetenskap firar sitt nya nummer, med nytt utseende och ny redaktion, på Café Publik i Göteborg den 21 maj. »


« Förra sidan |
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Tidskrift för litteraturvetenskap

Annons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer