Artiklar från Entomologisk Tidskrift

Entomologisk tidskrift vol. 135 #3 2014
2014-09-30 Entomologisk Tidskrift har utgivits sedan 1880 och är en av världens äldsta entomologiska tidskrifter. Sveriges Entomologiska Förening bildades 1976 och tog därefter över utgivningen från Stockholm Entomologiska Förening. Tidskriften utkommer med fyra nummer varav ett kan vara ett dubbelnummer. En volym (fyra nummer) omfattar ca 190-220 sidor. Entomologisk Tidskrift publicerar originalarbeten, översiktsartiklar, notiser och bokrecensioner om alla aspekter av entomologi och småkryp. I första hand antas uppsatser av svenskt eller nordiskt intresse. Huvudspråket är svenska men även danska, norska och engelska accepteras. Alla inskickade arbeten bedöms av två fackgranskare.»

Entomologisk tidskrift vol. 135 #1-2 2014
2014-07-09 Entomologisk Tidskrift har utgivits sedan 1880 och är en av världens äldsta entomologiska tidskrifter. Sveriges Entomologiska Förening bildades 1976 och tog därefter över utgivningen från Stockholm Entomologiska Förening. Tidskriften utkommer med fyra nummer varav ett kan vara ett dubbelnummer. En volym (fyra nummer) omfattar ca 190-220 sidor. Entomologisk Tidskrift publicerar originalarbeten, översiktsartiklar, notiser och bokrecensioner om alla aspekter av entomologi och småkryp. I första hand antas uppsatser av svenskt eller nordiskt intresse. Huvudspråket är svenska men även danska, norska och engelska accepteras. Alla inskickade arbeten bedöms av två fackgranskare.»

Innehåll #4 2013
2013-12-10 Smaragdgrön asksmalpraktbagge, sandnejlikegallmal, donacia springeri, svartoxe, barkborre, stjärtflugor, blomflugor, tickgnagare, steklar och många fler...»

Innehåll #3 2013
2013-09-10 Hur många blommor behövs för att föda en population av guldsandbi och hur ser deras bon ut, nytt i den svenska fluglistan, katalog över Nordens mångfotingar”, uppfödning av larver av fetörtsblåvinge på kärleksört respektive vit fetknopp och mer»

Innehåll #1-2 2013
2013-06-10 Rådjurets nässtyng, trollsländors förekomst och detekterbarhet i relation till dammars egenskaper, faunaväkteriet av småkryp, intressanta fynd av storfjärilar, an isolated outbreak of the pine-tree lappet moth och mycket mer.»

Innehåll #4 2012
2012-12-11 Våtmarkskortvingar, humlor i Sverige, skalbaggar, gransköldlöss, Spathicopis van Achterberg, insekter i vedsvampen och mer...»

Innehåll #3 2012
2012-09-11 Landskapsrapporter av fjärilar, stritarnas förekomst, värdväxtbyte hos myrvisslaren, hur stor andel av sällsynta insekters förekomster känner vi till, fynd av dynöronblomfluga och annat...»

Innehåll #1-2 2012
2012-06-10 Debatt i Entomologisk Tidskrift, "Överge språkbruk som sänker entomologi", "Gärna varsamhet med ord men också krav på kunskap hos kritiker". Recension av boken Sveriges fjärilar.»

Entomologisk Tidskrift Vol 131, 3/2010
2011-03-26 Gullrisbock, Phytoecia nigricornis förbisedd eller sällsynt? Svidknott - irriterande okända. Förändringar i dagfjärilsfaunan vid nordvästra Krankesjön mellan 1984 och 2009.»

Entomologisk Tidskrift Vol 131, 1/2010
Öronvivel 2011-03-26 Korthornad vedstekel Tremex fuscicornis (Hymenoptera: Siricidae) - en intressant vedinsekt på lövträd. Fynd av åkerlöpare Dolichus halensis och axlöpare Zabrus tenebrioides i södra Sverige. »

Entomologisk Tidskrift Vol 131, 2/2010
2011-03-26 Aktuellt om svenska barkborrar. Solitära gaddsteklar (Hymenoptera, Aculeata) på tre torrängsartade lokaler i övre Emådalen. Två för Sverige nya skalbaggar som angriper lärk mm»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Entomologisk Tidskrift

Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer