Artiklar från Tidskrift för genusvetenskap

Innehåll vol 39 #2-3 2018
2018-11-04 Detta andra nummer från Uppsalaredaktionen är ett öppet dubbelnummer som speglar pluralismen i den samtida genusforskningen. Den inledande artikeln behandlar tidsnormer och begäret efter det förflutna, och följs av artiklar som undersöker handlingsutrymmet för en företagarhustru i 1800-talets Sverige; vilken roll kön spelar i mötet med vården; möjligheterna för radikal feministisk kritik i en nyliberal världsordning; jämställdhetsintegrering i offentlig sektor; samt makt och motstånd i svenska våldtäktsdomar. Dessutom innehåller det här numret två Frispel; det första handlar om en målning av Monica Sjöö och det andra är en rapport från ett EU-projekt som syftar till att motverka genusbaserat våld och förtryck. Därtill en krönika från Sveriges Genusforskarförbund med titeln ”Ett försvar för genusforskning är ett försvar för demokratin”, samt två recensioner. Precis som i förra numret kommer bidragen från skribenter med en stor spridning i akademisk ålder, från forskarstuderande till professor emerita - något vi självfallet är mycket glada över!»

Yta!
2011-06-09 Tidskrift för genusvetenskap synar kopplingarna mellan genus, feminism och yta. Yta har länge varit svårhanterligt för feminismen. Som ett svar på kravet att behaga har såväl bh, läppstift och rakhyvel kastats på dynghögen. Blickens möte med ytan har kritiserats och dekonstruerats. Men är det här den enda feministiska vägen att gå vad gäller yta, och ska yta alltid förknippas med ytlighet?»

Män & manligheter
2004-09-07 RESUMÉ Mansforskning har under de två senaste decennierna vuxit fram som ett viktigt kunskapsfält i Norden. Vad handlar det om? Vilka empiriska och teoretiska angreppssätt är dominerande? Och vilka möjlig...»

Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2/03
omslag med rebus 2004-01-28 Journalistikens kön: Den ideala journalisten är alltjämt en man. Vad innebär det för det ökade antalet kvinnor på fältet? Och för nyhetsrapporteringen?»

Mellan jungfrurs huvuden
2003-03-07 I morgon, på Internationella Kvinnodagen, blir det ett spännande litterärt symposium på Folkets Hus i Göteborg. Sex olika kvinnor möts under rubriken "Smygpornografi som ideal?", bland annat poeten Åsa Maria Kraft och VeckoRevyns chefredaktör Charlotta Gustafsson. ABF Göteborg arrangerar tillsammans med Kvinnovetenskaplig tidskrift.»


rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Tidskrift för genusvetenskap

Annons:

Senaste nummer:

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

2018-12-23
Tidig Musik 4 2018

2018-12-20
Medusa 4 2018

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-07
UtställningsEstetiskt Forum 5 2018

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018
Nutida Musik 272 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-30
Lira Musikmagasin 4 2018

2018-11-29
Amnesty Press 4 2018

2018-11-26
Tiden Magasin 3 2018
Fronesis 60-61 2018

2018-11-25
Punctum saliens

2018-11-23
Accent 7 2018

2018-11-22
Opera 5 2018
Parnass 4 2018

2018-11-08
Accent 6 2018

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018
Tiden Magasin 2 2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018
Nutida Musik 271 2018

2018-10-11
Arche 64-65 2018
Balder 3 2018

2018-10-10
Pralin Magasin 1 2018
Amnesty Press 3 2018

2018-10-09
Tidig Musik 3 2018

2018-10-07
Medusa 3 2018

2018-10-05
Akvarellen 3 2018
OEI 80-81 2018
ESSÄ 1 2018

2018-10-04
Glänta 2 2018

2018-10-03
Världshorisont 2 2018
Världshorisont 3 2018

2018-10-01
Världshorisont 1 2018

2018-09-30
Balder 2 2018

2018-09-29
Kuba 3 2018

2018-09-25
Med andra ord 96 2018
Populär Astronomi 3 2018

Äldre resuméer