Artiklar från Sveriges Natur

Rovdjurstidskrifter
2018-06-15 I Sveriges Natur #1 2018 apostroferar omslaget "Hatet mot rovdjuren" och i ett nyhetsbrev från Curie, tillika en tidskriftsidentitet men endast på Internet, så säger en rubrik "Gör gemensam sak mot rovdjurstidskrifter". Jag läser "De kallas rovdjurstidskrifter och att stödja dem är en oacceptabel handling enligt de europeiska riktlinjerna för forskningsetik. Hur ser svenska lärosäten och forskningsfinansiärer på fenomenet och vad gör de åt det? »

På jakt efter mörker
omslagsbild 2016-10-04 Ur redaktionens intro #4 2016: Är du en av allt fler som fyller bilen med biodiesel och gläds åt att göra en insats för klimatet? Sveriges Naturs granskning i detta nummer avslöjar att det finns anledning att se över var du tankar. »

Bioekonomin ökar värdet på naturen
omslagsbild 2016-10-03 Ur ledaren #3 2016: Skolavslutningens sommarsånger har klingat ut. Vi står på tröskeln till sommaren. Naturen står i sin vackraste skrud och det växer så det knakar. Och det är tur det. För det är många som vill nyttja naturens ekosystemtjänster. »

Livsmedelsstrategi för framtiden
omslagsbild 2016-10-02 Ur ledaren #2 2016: Hur ska den svenska livsmedelssektorns lönsamhet, konkurrenskraft och arbetstillfällen öka? Samtidigt som miljömålen nås? Det är frågor som den svenska livsmedelsstrategin ska svara på. Strategiarbetet går nu in i sin slutfas och snart ska en proposition presenteras för riksdagen.»

Sätt full fart mot nollade utsläpp
omslagsbild 2016-10-01 Ur ledaren #1 2016: Året som gick präglades av många politiska kriser runt om i vår värld. Att måla framtiden i mörka färger är inte svårt. Men negativa förväntningar på framtiden riskerar samtidigt att bli självuppfyllande profetior. Därför är det nu extra viktigt att också lyfta fram sådant som faktiskt gått bättre än förväntat. Läs vidare... »

Ägodela – den nya ekonomin
2016-01-31 OPINION * 2013 KÖPTE VI svenskar 750 000 nya TV-apparater och 269 000 nya personbilar. Produktionen och konsumtionen av nya varor är mycket stor. Men det riktigt anmärkningsvärda är att vi bara använder dem en bråkdel av deras livslängd. Bilen nyttjas till exempel i genomsnitt under fem procent av sin livstid. 95 procent av tiden står den still. Detta mönster är kännetecknande för många av våra varor. För att klara de stora miljöutmaningarna vi står inför är det viktigt med teknikskiften men det räcker inte. Vi måste framför allt /.../ (ur ledaren #5 2015)»

Sverige bör vara första fossilfria land 2030
2015-11-03 Det finns en puttrande optimism inför FN:s klimatmöte i Paris i december. Mycket tyder på att det kan bli en framgång utifrån vad som politiskt är möjligt. Sett utifrån vad som behöver göras för att begränsa den globala temperaturökningen till två grader kommer däremot mötet sannolikt att bli ett bakslag. Det är en stor framgång om klimatmötet landar i /.../ (ur ledaren #4 2015)»

Kom igen Löfven, det svänger ju!
2015-08-19 Naturskyddsföreningens kampanj ”Byt till eko” kan inte beskrivas som något annat än en succé. De senaste åren har försäljningen av ekomat ökat markant, förra året med nästan 40 procent. Med all önskvärd tydlighet visar landets konsumenter att vi är beredda att betala för de mervärden som det ekologiska lantbruket producerar. Inte minst är det fantastiskt för alla de blommor, insekter, fåglar och andra växter och djur som lever i odlingslandskapet. Utan kemiska bekämpningsmedel blir den biologiska mångfalden så mycket större: i genomsnitt 30 procent räknat i arter och 50 procent i individer jämfört med den oekologiska gården.»

Ett sommardopp ger hopp om mindre gift
2015-04-20 Våren är här med allt det som hör till: vårfåglar, vårblommor, vårregn och vårsol. Landets småbåtshamnar vaknar till liv och snart är det full aktivitet. Precis som andra vårar ska det tvättas, skrubbas, slipas, mekas och båtbotten ska målas. Nej, stopp! Båtbotten ska inte målas - i år är det dags att pröva andra metoder för att hålla båtbotten ren! (ur ledaren #2 215»

Tid för en ny berättelse
2015-03-03 Sverige har fått ett nytt politiskt landskap. Att främlingsfientliga partier som Sverigedemokra-terna har gått framåt är ett tecken på att vårt öppna och demokratiska samhälle är på väg att hårdna. Som folkrörelse med över hundra år på nacken gör det oss bekymrade. Ur ett snävt miljöperspektiv visade vår valenkät att SD är uruselt på miljöfrågor. Men än värre är den egoistiska värdegrunden som går stick i stäv med det internationella ansvar som planeten är i så stort behov av just nu.»

Urfolk skyddar natur
2014-12-03 Följ med oss till det västerländska samhällets utkanter. Till människor som lever nära naturen och är helt beroende av den för att överleva. Därför kämpar de desto hårdare för att bevara miljön i sina hemtrakter och för att stoppa klimatförändringarna. Vi har besökt urfolk och lokalbefolkningar i Västerbotten, Kenya, Bangladesh och Sabah på Borneo för att lära mer om deras traditioner och kamp mot exploatering av naturresurser.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Sveriges Natur

Annons:

Senaste nummer:

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

2019-01-20
Divan 3-4 2018

2019-01-17
Lyrikvännen 5 2018

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-11
Aiolos 60-61 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-30
Kritiker 49-50 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

2018-12-23
Tidig Musik 4 2018

2018-12-20
Medusa 4 2018

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-07
UtställningsEstetiskt Forum 5 2018

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018
Nutida Musik 272 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-30
Lira Musikmagasin 4 2018

2018-11-29
Amnesty Press 4 2018

Äldre resuméer